• Aktuellt

  Historielös avfallspolitik leder fel!

  När debatten handlar om ”sopreform” utan fokus på återvinningsprocessen eller när material blandas så att återvinning till nya produkter försvåras avslöjas en historielöshet i dagens avfallspolitik. Grunden för dagens framgångsrika återvinning lades redan 1992 vid FN:s stora miljökonferens i Rio där hållbar utveckling etablerades som begrepp. Sveriges regering la som ett nästa steg fram ”Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling” och producentansvaret var fött.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Tyskt krav på separat pappersinsamling över hela Europa

  Kinas nya restriktioner på import av avfall leder till ökade krav från den tyska avfallshanteringssektorn och pappersindustrin.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Alliansen vill se långsiktighet för svensk återvinning

  För fortsatt ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och skydd av naturens resurser behövs en cirkulär ekonomi där det som en gång bara var avfall blir till nya produkter. För att lyckas krävs tydliga och långsiktiga regler, och därför föreslår Alliansen att kraven skärps på flera områden.

  Läs mer

 • Aktuellt

  FTI efterfrågar utökat producentansvar

  Låt näringslivet ta ett större producentansvar – inte mindremenar FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) i ett debattinlägg på Aktuell Hållbarhet idag då de presenterar huvuddragen i sitt förslag på en ny insamlingsmodell.

  Läs mer