• Aktuellt

  Lätt att återvinna enligt ny undersökning

  Nära nio av tio svenskar återvinner sina tidningar – och lika många tycker att det är enkelt att göra så!

  Läs mer

 • Aktuellt

  Vad innebär egentligen EU:s nya paket för en cirkulär ekonomi?

  Den 23 februari antog EU-kommissionen, Rådet och Europaparlamentet en överenskommelse för att närma sig en cirkulär ekonomi, med syfte att även öka EU:s konkurrenskraft, värna miljön och öka energieffektiviteten. Bland annat så innehöll det cirkulära ekonomipaketet ändringsförslag av EU:s förpacknings- och avfallsdirektiv – något som direkt påverkar Papperskretsen och dess medlemmar.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Många frågetecken kring regeringens förslag om återvinning

  När regeringen presenterar nya krav för återvinning saknas en konsekvensanalys vilket förvånar och oroar. Dessutom saknas stöd i riksdagen och alliansen ifrågasätter ambitionen om att nå bred och långsiktig överenskommelse.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Historielös avfallspolitik leder fel!

  När debatten handlar om ”sopreform” utan fokus på återvinningsprocessen eller när material blandas så att återvinning till nya produkter försvåras avslöjas en historielöshet i dagens avfallspolitik. Grunden för dagens framgångsrika återvinning lades redan 1992 vid FN:s stora miljökonferens i Rio där hållbar utveckling etablerades som begrepp. Sveriges regering la som ett nästa steg fram ”Riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling” och producentansvaret var fött.

  Läs mer