• Aktuellt

  CEPI har lanserat interaktiv plattform och en ny hållbarhetsrapport

  Massa- och pappersindustrins europeiska branschorganisation, CEPI, har lanserat en webbaserad hållbarhetsplattform som gör data och prestationer tillgängliga för allmänheten. Plattformen kommer att uppdateras efterhand och stödja industrins budskap.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Unga föredrar reklam på papper

  ”Digitaliserad och uppkopplad, ständigt scrollande. Ofta är det så vi beskriver generationen som vuxit upp med sociala medier. Det är lätt att dra slutsatsen att den yngre målgruppen bäst nås via digitala kanaler – men nya undersökningar pekar på motsatsen.”
  Läs mer

 • Aktuellt

  Nordiska konsumenter vill handla mer hållbart

  Nordiska konsumenter är mycket medvetna om vilken påverkan deras individuella konsumtion har på miljön. Trots oro kring klimatförändringar och miljöförstöring är de flesta hoppfulla inför framtiden. Det visar en ny studie från Nordisk Miljömärkning, eller som miljömärket heter, Svanen. Läs mer

 • Aktuellt

  Morgondagens återvinningssystem är redan här och mäter fyllnadsgraden i realtid

  Med återvinningsplatser över hela landet följer ett utbrett distributionssystem för de olika materialslagen. Företaget Adage tillhandahåller systemet Smart Recycling som mäter fyllnadsgraden i återvinningsbehållare. Det gör att tömningarna kan planeras och optimeras på ett mer effektivt sätt.Läs mer