• Aktuellt

  Unga föredrar reklam på papper

  ”Digitaliserad och uppkopplad, ständigt scrollande. Ofta är det så vi beskriver generationen som vuxit upp med sociala medier. Det är lätt att dra slutsatsen att den yngre målgruppen bäst nås via digitala kanaler – men nya undersökningar pekar på motsatsen.”
  Läs mer

 • Aktuellt

  Nordiska konsumenter vill handla mer hållbart

  Nordiska konsumenter är mycket medvetna om vilken påverkan deras individuella konsumtion har på miljön. Trots oro kring klimatförändringar och miljöförstöring är de flesta hoppfulla inför framtiden. Det visar en ny studie från Nordisk Miljömärkning, eller som miljömärket heter, Svanen. Läs mer

 • Aktuellt

  Morgondagens återvinningssystem är redan här och mäter fyllnadsgraden i realtid

  Med återvinningsplatser över hela landet följer ett utbrett distributionssystem för de olika materialslagen. Företaget Adage tillhandahåller systemet Smart Recycling som mäter fyllnadsgraden i återvinningsbehållare. Det gör att tömningarna kan planeras och optimeras på ett mer effektivt sätt.Läs mer

 • Aktuellt

  Checklista – val för ökad återvinningsbarhet

  Papperskretsens nyligen framtagna checklista vägleder designers, producenter och inköpare till smartare val som ökar återvinningsbarheten. Ju högre återvinningsbarhet, desto fler gånger kan trycksaken återvinnas och bli till en ny pappersprodukt!

  Läs mer