• Aktuellt

  Alliansen vill se långsiktighet för svensk återvinning

  För fortsatt ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och skydd av naturens resurser behövs en cirkulär ekonomi där det som en gång bara var avfall blir till nya produkter. För att lyckas krävs tydliga och långsiktiga regler, och därför föreslår Alliansen att kraven skärps på flera områden.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Pappersindustrins betydelse för en hållbar konsumtion och produktion

  Det har nu gått cirka två år sedan FN:s 17 globala hållbarhetsmål antogs i Paris med ambitionen att tillsammans arbeta för att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, avskaffa fattigdom och lösa klimatkrisen. Runtom i världen arbetar den privata och offentliga sektorn aktivt med att implementera hållbarhetsmålen i sina verksamheter för att bidra till Agenda 2030 – som FN:s 17 hållbarhetsmål ska bidra till.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Bioeconomy Manifesto – en samhällsagenda för den framtida bioekonomin

  Under EU-kommissionens Bioeconomy Policy Day i slutet av november presenterade European Bioeconomy Stakeholders Panel sitt arbete med sitt Bioeconomy Manifesto. Manifestet sätter samhällsagendan för den bioekonomiska utvecklingen för de närmast kommande åren.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Återvinning – en het fråga på Brysselagendan

  Förra veckan ägde European Paper Week rum, en årlig konferens i Bryssel som arrangeras av CEPI, skogsindustrins europeiska branschorganisation. Konferensen var som alltid väldigt givande, både de officiella programpunkterna, men också alla de intressanta samtal som hann föras vid sidan av programmet.

  Läs mer