• Aktuellt

  I skogen växer framtiden

  Strax utanför Norrköping ligger Elgsjögården, en del av Holmens skogsbestånd, som är ett av många fina exempel på det hållbara skogsbruk som bedrivs i Sverige idag. ”Här växer framtiden” står att läsa på skyltarna runtom den fem kilometer långa skogspromenaden som ger en fingervisning om det långsiktiga kretsloppstänk som råder inom den svenska skogsindustrin.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Hushållen överträffar regeringens återvinningsmål

  Svenska folket är i världsklass när det gäller källsortering av tidningar. Förra året lämnade vi in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad. Hushållen överträffar tillsammans med oss producenter med råge regeringens återvinningsmål på 75 procent.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Tillsammans tar vi ansvar för hela återvinningskedjan

  Allting börjar i skogen. Träd avverkas, fibrerna blir papper som sedan kan återanvändas upp till sju gånger innan de bränns och omvandlas till energi.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Andreas lämnar ÅtervinningsGaranti – en konkurrensfördel för hela branschen

  Han ska göra det ännu lättare att återvinna. För så vill Pressreturs vd, Andreas Boo, att branschen utvecklas i framtiden. Själv säger han att det är hans nyfikenhet som är hans främsta drivkraft på jobbet.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Skolmaterial

  Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad – och för att vi även i fortsättningen ska vara återvinnare i världsklass vill vi väcka våra yngsta medmänniskors intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor.

  Läs mer