• Aktuellt

  Ny forskningsrapport visar på vinsterna med förnybara material i en cirkulär ekonomi

  IVL Svenska Miljöinstitutet lanserade nyligen en rapport som visar att förnybara material som till exempel trä, papper och textil kan minska miljöpåverkan. Arbetet skedde på uppdrag av svenska storföretag som Tetra Pak, Essity, Ikea samt Royal DSM. Rapporten lyfter även fram att miljövinsterna som uppkommer med att recirkulera förnybara material bör få en mer framstående roll inom den cirkulära ekonomin.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Papperskretsens hantering av personuppgifter

  Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft idag den 25 maj och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen ställer högre krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter och vi vill därför upplysa dig om hur Papperskretsen hanterar dem.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Pappers- och tidningsbranschen kritisk till regeringens återvinningsförslag

  Faktabrist leder regeringen fel i avfallspolitiken. Pappers- och förpackningsbranschen visar idag på alternativ som når samma mål men utan tvingande investeringar på drygt 9 miljarder kronor. Kostnader som riskerar returpapprets konkurrenskraft.

  Läs mer

 • Aktuellt

  Dagens politik – för morgondagens återvinning

  Rena fraktioner är nyckeln för att uppnå höga återvinningsnivåer. För att främja detta krävs politisk långsiktighet och ett tydligt producentansvar. Detta understryker Pressretur i sitt kommande svar på regeringens remiss Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren. Regeringsförslaget innebär kraftigt höjda kostnader för en struktur som inte lär generera högre återvinningsgrader, något som Pressretur vänder sig emot.

  Läs mer