Kategoriarkiv: Uncategorized

Ny forskningsrapport visar på vinsterna med förnybara material i en cirkulär ekonomi

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserade nyligen en rapport som visar att förnybara material som till exempel trä, papper och textil kan minska miljöpåverkan. Arbetet skedde på uppdrag av svenska storföretag som Tetra Pak, Essity, Ikea samt Royal DSM. Rapporten lyfter även fram att miljövinsterna som uppkommer med att recirkulera förnybara material bör få en mer framstående roll inom den cirkulära ekonomin.

Läs mer

Klimat i fokus på Miljöpartiets kongress

I helgen bjöd Miljöpartiet (MP) in till sin årliga kongress med sloganen ”Nu – klimatet kan inte vänta”. I kongresshandlingarna kan man redan nu skymta vilka frågor som man kommer att driva hårdast och gå till val på i höst. Några av dessa berör i allra högsta grad skogspolitik, materialströmmar, biobaserad och cirkulär ekonomi. Nya och gamla satsningar för att sänka koldioxidutsläppen lyfts fram extra tydligt, liksom grön skatteväxling på exempelvis sopförbränning.

Läs mer

Papperskretsens hantering av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft idag den 25 maj och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen ställer högre krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter och vi vill därför upplysa dig om hur Papperskretsen hanterar dem.

Läs mer

Dagens politik – för morgondagens återvinning

Rena fraktioner är nyckeln för att uppnå höga återvinningsnivåer. För att främja detta krävs politisk långsiktighet och ett tydligt producentansvar. Detta understryker Pressretur i sitt kommande svar på regeringens remiss Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren. Regeringsförslaget innebär kraftigt höjda kostnader för en struktur som inte lär generera högre återvinningsgrader, något som Pressretur vänder sig emot.

Läs mer

Vad innebär egentligen EU:s nya paket för en cirkulär ekonomi?

Den 23 februari antog EU-kommissionen, Rådet och Europaparlamentet en överenskommelse för att närma sig en cirkulär ekonomi, med syfte att även öka EU:s konkurrenskraft, värna miljön och öka energieffektiviteten. Bland annat så innehöll det cirkulära ekonomipaketet ändringsförslag av EU:s förpacknings- och avfallsdirektiv – något som direkt påverkar Papperskretsen och dess medlemmar.

Läs mer