Sänkning av digital moms stoppas

Tjeckien sätter stopp för en sänkning av den digitala momsen inom EU. När Ekofin-rådet samlades i fredags motsatte sig Tjeckien förslaget från EU-kommissionen. Branschen är besviken, däribland Sveriges Tidskrifter och TU (Tidningsutgivarna), som ser momssänkningen som en ödesfråga för medierna.

Läs mer

Producentansvar och produktdesign allt viktigare i framtidens återvinningssystem

Lars Tysklind, riksdagsledamot och Liberalernas miljöpolitiska talesperson, framtidsspanar om morgondagens avfalls- och återvinningssystem. Att producenterna tar ansvar för sina produkter ur ett livscykelperspektiv – från materialval och ekodesign till insamling och återvinning – är centralt för ett resurseffektivt framtida samhälle, menar han.

Läs mer

Materialval i fokus när svenska skogen hyllas

Nu syns utställningen ”En kärleksförklaring till svensk skog” på Stockholms Centralstation. Allvar Underwear, tillverkare av underkläder gjorda på förnybar svensk skogsråvara, står som värd för evenemanget. Politiker, företag och branschorganisationer samlas här under veckan för samtal om skogens betydelse – för den svenska konkurrenskraften och för att tackla klimatutmaningarna.

Läs mer

Ökat fokus på råvaran i framtidens cirkulära system

Sara Karlsson är socialdemokratisk riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. I en intervju med Papperskretsen framtidsspanar hon om morgondagens avfalls- och återvinningssystem. Innovativa lösningar, ekodesign och att öka värdet på råvaran genom hela kedjan kommer bli ännu viktigare framöver.

Läs mer

Avfallsfrågan kräver långsiktig överenskommelse

Återvinningsgraderna ökar och hushållens avfallsmängder minskar. För vidare utveckling krävs en långsiktig överenskommelse om producentansvaret och framtidens avfallssystem. Centerpartiet kräver nu besked om fortsatta förhandlingar.

Läs mer

Valfriheten en viktig framgångsfaktor för återvinning

Sverige ligger i framkant när det gäller sopsortering. Återvinningen ökar och hushållens avfallsmängder minskar, visar ny statistik. Karin Eberle, verksamhetschef på LL Miljökonsult AB, tror att valfriheten är en viktig faktor bakom den framgångsrika återvinningen.

Läs mer

Europeiska pappersindustrin höjer återvinningsmålen

Idag återvinns 71,4 procent av allt papper inom EU. Till år 2020 höjer CEPI, pappersindustrins branschorganisation inom Europa, målet till 74 procent. I Sverige når och överträffar industrin redan målen med råge och systemet utgör därmed en förebild för övriga Europa.

Läs mer

Den återvunna råvaran i fokus under branschkonferens

I veckan höll Återvinningsindustrierna stämma och konferens på temat att öka konkurrenskraften för cirkulära material och produkter. Miljöminister Karolina Skog och regeringens utredare för cirkulär ekonomi, Ola Alterå, var några av talarna under dagen.

Läs mer