Alliansen vill se långsiktighet för svensk återvinning

För fortsatt ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och skydd av naturens resurser behövs en cirkulär ekonomi där det som en gång bara var avfall blir till nya produkter. För att lyckas krävs tydliga och långsiktiga regler, och därför föreslår Alliansen att kraven skärps på flera områden. Både insamling och återvinning av avfall behöver utvecklas för bättre service och större miljönytta skriver företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Läs opinionstexten som publicerades den 19/2 i Dagens Samhälle här.

Pappersindustrins betydelse för en hållbar konsumtion och produktion

Det har nu gått cirka två år sedan FN:s 17 globala hållbarhetsmål antogs i Paris med ambitionen att tillsammans arbeta för att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, avskaffa fattigdom och lösa klimatkrisen. Runtom i världen arbetar den privata och offentliga sektorn aktivt med att implementera hållbarhetsmålen i sina verksamheter för att bidra till Agenda 2030 – som FN:s 17 hållbarhetsmål ska bidra till.

Läs mer

Ett nytt avfallspaket från EU innan jul

Den 18 december 2017 nådde det Estniska presidentskapet en preliminär överenskommelse om fyra lagstiftningsförslag för ett nytt avfallspaket i EU. Det är en del av paketet för cirkulär ekonomi som den Europeiska Kommissionen presenterade den 3 december 2015. De preliminära resultaten berättar om tydliga mål för att reducera avfall och en ambitiös, trovärdig och långsiktig plan för avfallshantering och återvinning. Läs mer

Återvinning – en het fråga på Brysselagendan

Förra veckan ägde European Paper Week rum, en årlig konferens i Bryssel som arrangeras av CEPI, skogsindustrins europeiska branschorganisation. Konferensen var som alltid väldigt givande, både de officiella programpunkterna, men också alla de intressanta samtal som hann föras vid sidan av programmet.

Läs mer

Här utvecklas framtidens material

Där Vänern övergår i Göta Älv ligger Wargön. Där togs i år första spadtaget till en nationell innovations test- och demoanläggning för utveckling och kommersialisering av nya material. Utgångspunkten är svenska skogen och cellulosabaserat, men även andra innovativa material. Projektet heter Wargön Innovation och målet är att möjliggöra övergången till en bioekonomi och bidra till svensk återindustrialisering.

Läs mer