Centerstämman om producentansvaret

Centerpartiet avslutade nyligen sin partistämma där miljöfrågor i allmänhet var i fokus. Papperskretsen följde med Kristina Yngwe upp beslut kring återvinning och utvecklat producentansvar.

Läs mer

Innovation som ger effektivare pappersåtervinning

Nytänk och ny teknik kan effektivisera återvinningen i Sverige. Med innovativa idéer kan systemet och återvinningsprocessen utvecklas och miljönyttan öka ytterligare. Papperskretsen har följt upp ett av pilotprojekten som syftar till att förbättra insamlingen.

Läs mer

Färskfiber behövs för att realisera bioekonomin

Tillgång på färsk fiber och ett ökat uttag från skogen är avgörande för en biobaserad framtid. Men synen på ett hållbart skogsbruk skiljer sig mellan de nordiska länderna och övriga EU-länder. Idag röstar EU-parlamentet om en lagstiftning som kan komma att begränsa pappersindustrins tillgång på den förnybara råvaran.
Läs mer

Skogen nyckeln till ett hållbart samhälle

Skogsindustrierna lyfter fram åtta trender som pekar på skogens allt viktigare betydelse – för att kunna möta förändrade behov i samhället, motverka klimatförändringarna och ställa om till en biobaserad ekonomi.

Läs mer

Bioekonomin uppmärksammas under Finlands-firande

Finland firar 100 år med en helg av festligheter i Kungsträdgården i Stockholm. Stora Enso är på plats – ett gott exempel på det svensk-finska samarbetet som utvecklats sedan ett sekel tillbaka. Företaget kommer att visa what a tree can do – både idag och i framtiden.

Läs mer

Separat insamling av material grundstomme i den svenska återvinningsmodellen

Återvinningsmålen överträffas och en separat insamling ger hög kvalitet på den återvunna råvaran. Trots goda resultat syns kommunala försök med blandinsamling runtom i landet. Papperskretsen frågar Hans Standar, VD på Svensk Glasåtervinning, och Andreas Boo, VD på Pressretur, varför det är så viktigt att de olika materialslagen hålls isär vid insamling.

Läs mer

Plastskiftet – från fossil olja till svensk skogsråvara

Plasten var ett hett ämne under årets Almedalsvecka. Vissa efterlyser totalförbud, andra vill se en vidareutveckling av materialets egenskaper. Plast gjord av skogsråvara diskuterades på flera seminarier och ses av många som ett hållbart alternativ för framtiden.

Läs mer