Plastskiftet – från fossil olja till svensk skogsråvara

Plasten var ett hett ämne under årets Almedalsvecka. Vissa efterlyser totalförbud, andra vill se en vidareutveckling av materialets egenskaper. Plast gjord av skogsråvara diskuterades på flera seminarier och ses av många som ett hållbart alternativ för framtiden.

Läs mer

Återvinning i fokus under panelsamtal i Almedalen

Återvinningsbara förpackningar i cirkulär ekonomi var rubriken på Packmarknadens seminarium i Almedalen. Företag, branschorganisationer, politiker och avfalls- och råvaruexperter fanns på plast för ett samtal om förpackningar, återvinningsbarhet och framtida material.

Läs mer

Inför Almedalen 2017

Idag drar årets Almedalsvecka igång! Papperskretsen tipsar om fem spännande seminarium om återvinning, cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Läs mer

Materialväxling behövs i cirkulär ekonomi

Remissrundan för regeringens cirkulär ekonomi-utredning är avslutad. Pressretur har lämnat svar som framhäver den förnybara skogsråvaran som avgörande i omställningen, tillsammans med utredningens förslag om ökat återbruk och avfallsminimering.

Läs mer

”Utvecklingen sker ute i företagen, de driver på förändringen” – Gunilla Nordgren (M), riksdagspolitiker och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet

Politiken måste ge näringslivet de rätta förutsättningarna för cirkulära lösningar och stimulera medborgarna till mer hållbar konsumtion, säger Gunilla Nordgren (M), riksdagspolitiker och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. För Papperskretsen framtidsspanar hon om morgondagens avfallshantering och ett utökat producentansvar.

Läs mer

Sänkning av digital moms stoppas

Tjeckien sätter stopp för en sänkning av den digitala momsen inom EU. När Ekofin-rådet samlades i fredags motsatte sig Tjeckien förslaget från EU-kommissionen. Branschen är besviken, däribland Sveriges Tidskrifter och TU (Tidningsutgivarna), som ser momssänkningen som en ödesfråga för medierna.

Läs mer

Producentansvar och produktdesign allt viktigare i framtidens återvinningssystem

Lars Tysklind, riksdagsledamot och Liberalernas miljöpolitiska talesperson, framtidsspanar om morgondagens avfalls- och återvinningssystem. Att producenterna tar ansvar för sina produkter ur ett livscykelperspektiv – från materialval och ekodesign till insamling och återvinning – är centralt för ett resurseffektivt framtida samhälle, menar han.

Läs mer