Film

Vi har tagit fram en film som berättar om papprets historia, förklarar skogens roll som förnybar resurs och beskriver kretsloppet från råvara till återvunnen pappersprodukt.

Se filmen här!

Ungdomar vill lära sig mer om hållbar utveckling

Sju av tio ungdomar, 76 procent, tycker enligt en ny undersökning att hållbarhetsfrågor är viktiga eller mycket viktiga. Däremot tycks inte många ha så stor kunskap i ämnet och enligt Jenni Nylander, tillförordnad vd på Ungdomar.se, finns det både ett tydligt intresse för hållbar utveckling men också en stor frustration över att inte få information och kunna vara med och påverka. Läs mer om undersökningen här.

Pressretur vill väcka barns intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor redan i ung ålder, och har därför tagit fram ett skolmaterial om pappersanvändning och återvinning. Materialet hittar du här.

Samverkansavtal lägger förutsättningar för mer insamling

Göteborgs stad och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har under 2014 tecknat ett nytt avtal om samverkan gällande insamling av förpackningar och tidningar. Ett resultat av samverkansavtalet är att man tillsammans ska genomföra ett projekt för att öka den fastighetsnära insamlingen i kommunen.

Läs mer här.

Skolmaterial

Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad – och för att vi även i fortsättningen ska vara återvinnare i världsklass vill vi väcka våra yngsta medmänniskors intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor.

Läs mer

”Tidskrifter på papper kommer att finnas så länge jag lever”

”Tidskrifter på papper kommer att finnas så länge jag lever” skriver  Unn Edberg, ordförande i Sveriges Tidskrifter, i en debattartikel i Dagens Media. Vi är en kreativ bransch och kommer hitta våra egna lösningar på utmaningarna med digitaliseringen, utvecklar hon sitt resonemang. ”Många undersökningar visar dessutom att läsarna uppskattar en analog stund med sin tidskrift i soffhörnet”. Läs hela artikeln här!

Papperskonst

Vi inom Papperskretsen älskar papper och boken I love paper som innehåller guider till hur man gör pappersdjur-, mat, maskeraddetaljer, byggnader och miljöer. Kolla in Fideli Sundqivsts fantastiska papperskonst här.

Insamlingsansvaret flyttas trots fungerande struktur

I dagarna har den nya regeringen presenterat sina satsningar och prioriteringar i form av en regeringsförklaring. En viktig, men beklaglig signal, är att insamlingsansvaret blir kommunalt. Det finns större utmaningar för politiken att ta sig an, exempelvis direkttilldelning av avtal till kommunala bolag, som strider mot LOU, säger Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag.

Läs mer här!

Experience the power of a bookbook™ – IKEA:s nya reklam hyllar det analoga

IKEA marknadsför sin nya katalog i en parodi på Apples berömda reklam för sina högteknologiska produkter. Papperskatalogen kommer fulladdad och med ett batteri som varar för evigt. Den scrollar helt utan hackighet och består av 328 high definition-sidor. IKEA:s hållbarhetstänk löper som en röd tråd genom katalogen, förutom att katalogen är helt återvinningsbar uppmanas också konsumenterna att återanvända och förnya äldre möbler, genom att t.ex. måla eller klä om dem. IKEA är medlem i Papperskretsen.

 

Producentansvar kan öka återvinning av textilier

Vi köper och slänger allt mer textilier i Sverige. Faktum är att Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller insamling av textilier. För att öka insamlingen, återanvändningen och återvinningen krävs betydande förändringar. En analys gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet visar att ett utökat producentansvar är det styrmedel som har bäst förutsättningar att göra detta.

Läs mer:
Recyclingnet