Domen fastställd: Det kommunala renhållningsföretaget VafabMiljö betraktas inte som producent

Det kommunala bolaget VafabMiljö får inte längre samla in returpapper. Det fastställde Mark- och miljööverdomstolen i ett domslut den 21 maj 2015. VafabMiljö ger ut en tidning och cirkulationsblad lokalt till hushållen med information om dess verksamhet och säger sig med anledning av det vara producent. Men enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning anses företaget inte vara producent av returpapper i lagstiftningens mening då de inte yrkesmässigt producerar returpapper. Domslutet innebär att Vafab ska upphöra med den insamling och bortforsling av returpapper som de hittills bedrivit inom Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun.

Läs avgörandet från Mark-och miljödomstolen här.

13 höjdare: ”Regeringen äventyrar miljömålen”

Framgångar på återvinningsområdet riskeras – liksom möjligheten att nå de nya och ambitiösa mål som satts till år 2020. Så kan regeringens avisering om att kommunalisera stora delar av näringslivets arbete med återvinning sammanfattas. I stället för att låta näringslivet fortsätta satsa så väntar i värsta fall återigen långa och komplicerade utredningar med ett dödläge som följd, skriver 13 vd:ar. Läs mer på Dagens samhälle.

Svenskarnas syn på återvinning

I början av 2015 gav Pressretur analysföretaget United Minds i uppdrag att genomföra en allmänhetsundersökning om svenskarnas syn på pappersåtervinning och facit är att hela 82 procent av konsumenterna tycker att tidningsinsamlingen fungerar bra eller mycket bra. Läs mer om undersökningen här!

Så återvinns en papperstidning

Att återvinna tidningspapper sparar energi. Samtidigt gör fibrerna en annan slags miljönytta under sin användning — de binder kol. Läs mer om vad som händer med din tidning efter att du kastat den i hålet i containern på återvinningsstationen här.

Svenskarna fortsatt bland de bästa i världen på pappersåtervinning

Svenska folket fortsätter att ligga i världstoppen när det gäller pappersåtervinning, över 90 procent av allt papper källsorteras. Anledningen är ett väl fungerade återvinningsystem, åtta av tio svenskar säger att de har kort avstånd till tidningsinsamlingen. Det visar en ny undersökning från United Minds.

Läs mer

Rekordsnabb ökning för återvinning av dryckeskartonger

Återvinningsgraden för dryckeskartong i Sverige har ökat i snabb takt på bara tre år. Nya siffror visar att nära 40 procent av svenskarnas kartongförpackningar för mjölk och juice återvanns 2014. Skoltävlingar, samarbeten och aktiviteter som SM i kartongvikning är några av framgångsfaktorerna bakom resultatet.

Läs mer här.

Film

Vi har tagit fram en film som berättar om papprets historia, förklarar skogens roll som förnybar resurs och beskriver kretsloppet från råvara till återvunnen pappersprodukt.

Se filmen här!

Ungdomar vill lära sig mer om hållbar utveckling

Sju av tio ungdomar, 76 procent, tycker enligt en ny undersökning att hållbarhetsfrågor är viktiga eller mycket viktiga. Däremot tycks inte många ha så stor kunskap i ämnet och enligt Jenni Nylander, tillförordnad vd på Ungdomar.se, finns det både ett tydligt intresse för hållbar utveckling men också en stor frustration över att inte få information och kunna vara med och påverka. Läs mer om undersökningen här.

Pressretur vill väcka barns intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor redan i ung ålder, och har därför tagit fram ett skolmaterial om pappersanvändning och återvinning. Materialet hittar du här.

Samverkansavtal lägger förutsättningar för mer insamling

Göteborgs stad och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har under 2014 tecknat ett nytt avtal om samverkan gällande insamling av förpackningar och tidningar. Ett resultat av samverkansavtalet är att man tillsammans ska genomföra ett projekt för att öka den fastighetsnära insamlingen i kommunen.

Läs mer här.