Checklista – val för ökad återvinningsbarhet

Papperskretsens nyligen framtagna checklista vägleder designers, producenter och inköpare till smartare val som ökar återvinningsbarheten. Ju högre återvinningsbarhet, desto fler gånger kan trycksaken återvinnas och bli till en ny pappersprodukt!

Läs mer

Återvinningsbara förpackningar – det börjar med design

Under årets Almedalsvecka pratade många om framtidens förpackningar – hur kommer de att användas och hur säkerställer vi att de är miljö- och återvinningsvänliga? FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) stod som värd för ett av dessa samtal. Den namnkunniga panelen bidrog med flera spännande infallsvinklar men var i stort samstämmig – bra design redan i produktionsledet kommer vara en nyckel för återvinning framöver och för att säkerställa hög kvalitet i det återvunna materialet.

Läs mer

Papperskretsen i Almedalen

Snart är det dags för Almedalsveckan! På söndag den 1 juli kickar en av årets mest spännande veckor igång på Gotland och vi i Papperskretsen är givetvis på plats för möten och mingel.

Läs mer

Representanter för skogs-, pappers- och tidningsindustrin skriver i Dagens Samhälle: ”Ingen miljönytta – men miljardkostnader”

Under gårdagen gick Pressretur ut med en opinionstext tillsammans med representanter för skogs- pappers- och tidningsindustrin. Som Papperskretsen tidigare har uppmärksammat visar oberoende beräkningar av managementkonsultbolaget Roland Berger att regeringens förslag innebär tvingande investeringar om 9,1 miljarder. Resultatet blir helt orimliga kostnadsökningar för oss alla, konsumenter såväl som producenter och dessutom utan ökad miljönytta.

Läs mer