Skogen nyckeln till ett hållbart samhälle

Skogsindustrierna lyfter fram åtta trender som pekar på skogens allt viktigare betydelse – för att kunna möta förändrade behov i samhället, motverka klimatförändringarna och ställa om till en biobaserad ekonomi.

Läs mer

Bioekonomin uppmärksammas under Finlands-firande

Finland firar 100 år med en helg av festligheter i Kungsträdgården i Stockholm. Stora Enso är på plats – ett gott exempel på det svensk-finska samarbetet som utvecklats sedan ett sekel tillbaka. Företaget kommer att visa what a tree can do – både idag och i framtiden.

Läs mer

Separat insamling av material grundstomme i den svenska återvinningsmodellen

Återvinningsmålen överträffas och en separat insamling ger hög kvalitet på den återvunna råvaran. Trots goda resultat syns kommunala försök med blandinsamling runtom i landet. Papperskretsen frågar Hans Standar, VD på Svensk Glasåtervinning, och Andreas Boo, VD på Pressretur, varför det är så viktigt att de olika materialslagen hålls isär vid insamling.

Läs mer

Plastskiftet – från fossil olja till svensk skogsråvara

Plasten var ett hett ämne under årets Almedalsvecka. Vissa efterlyser totalförbud, andra vill se en vidareutveckling av materialets egenskaper. Plast gjord av skogsråvara diskuterades på flera seminarier och ses av många som ett hållbart alternativ för framtiden.

Läs mer

Återvinning i fokus under panelsamtal i Almedalen

Återvinningsbara förpackningar i cirkulär ekonomi var rubriken på Packmarknadens seminarium i Almedalen. Företag, branschorganisationer, politiker och avfalls- och råvaruexperter fanns på plast för ett samtal om förpackningar, återvinningsbarhet och framtida material.

Läs mer

Inför Almedalen 2017

Idag drar årets Almedalsvecka igång! Papperskretsen tipsar om fem spännande seminarium om återvinning, cirkulär ekonomi och bioekonomi.

Läs mer