Ett nytt avfallspaket från EU innan jul

Den 18 december 2017 nådde det Estniska presidentskapet en preliminär överenskommelse om fyra lagstiftningsförslag för ett nytt avfallspaket i EU. Det är en del av paketet för cirkulär ekonomi som den Europeiska Kommissionen presenterade den 3 december 2015. De preliminära resultaten berättar om tydliga mål för att reducera avfall och en ambitiös, trovärdig och långsiktig plan för avfallshantering och återvinning. Läs mer

Återvinning – en het fråga på Brysselagendan

Förra veckan ägde European Paper Week rum, en årlig konferens i Bryssel som arrangeras av CEPI, skogsindustrins europeiska branschorganisation. Konferensen var som alltid väldigt givande, både de officiella programpunkterna, men också alla de intressanta samtal som hann föras vid sidan av programmet.

Läs mer

Här utvecklas framtidens material

Där Vänern övergår i Göta Älv ligger Wargön. Där togs i år första spadtaget till en nationell innovations test- och demoanläggning för utveckling och kommersialisering av nya material. Utgångspunkten är svenska skogen och cellulosabaserat, men även andra innovativa material. Projektet heter Wargön Innovation och målet är att möjliggöra övergången till en bioekonomi och bidra till svensk återindustrialisering.

Läs mer

Centerstämman om producentansvaret

Centerpartiet avslutade nyligen sin partistämma där miljöfrågor i allmänhet var i fokus. Papperskretsen följde med Kristina Yngwe upp beslut kring återvinning och utvecklat producentansvar.

Läs mer

Innovation som ger effektivare pappersåtervinning

Nytänk och ny teknik kan effektivisera återvinningen i Sverige. Med innovativa idéer kan systemet och återvinningsprocessen utvecklas och miljönyttan öka ytterligare. Papperskretsen har följt upp ett av pilotprojekten som syftar till att förbättra insamlingen.

Läs mer

Färskfiber behövs för att realisera bioekonomin

Tillgång på färsk fiber och ett ökat uttag från skogen är avgörande för en biobaserad framtid. Men synen på ett hållbart skogsbruk skiljer sig mellan de nordiska länderna och övriga EU-länder. Idag röstar EU-parlamentet om en lagstiftning som kan komma att begränsa pappersindustrins tillgång på den förnybara råvaran.
Läs mer

Skogen nyckeln till ett hållbart samhälle

Skogsindustrierna lyfter fram åtta trender som pekar på skogens allt viktigare betydelse – för att kunna möta förändrade behov i samhället, motverka klimatförändringarna och ställa om till en biobaserad ekonomi.

Läs mer