Papperskretsen i Almedalen

Snart är det dags för Almedalsveckan! På söndag den 1 juli kickar en av årets mest spännande veckor igång på Gotland och vi i Papperskretsen är givetvis på plats för möten och mingel.

Läs mer

Representanter för skogs-, pappers- och tidningsindustrin skriver i Dagens Samhälle: ”Ingen miljönytta – men miljardkostnader”

Under gårdagen gick Pressretur ut med en opinionstext tillsammans med representanter för skogs- pappers- och tidningsindustrin. Som Papperskretsen tidigare har uppmärksammat visar oberoende beräkningar av managementkonsultbolaget Roland Berger att regeringens förslag innebär tvingande investeringar om 9,1 miljarder. Resultatet blir helt orimliga kostnadsökningar för oss alla, konsumenter såväl som producenter och dessutom utan ökad miljönytta.

Läs mer

Ny forskningsrapport visar på vinsterna med förnybara material i en cirkulär ekonomi

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserade nyligen en rapport som visar att förnybara material som till exempel trä, papper och textil kan minska miljöpåverkan. Arbetet skedde på uppdrag av svenska storföretag som Tetra Pak, Essity, Ikea samt Royal DSM. Rapporten lyfter även fram att miljövinsterna som uppkommer med att recirkulera förnybara material bör få en mer framstående roll inom den cirkulära ekonomin.

Läs mer

Klimat i fokus på Miljöpartiets kongress

I helgen bjöd Miljöpartiet (MP) in till sin årliga kongress med sloganen ”Nu – klimatet kan inte vänta”. I kongresshandlingarna kan man redan nu skymta vilka frågor som man kommer att driva hårdast och gå till val på i höst. Några av dessa berör i allra högsta grad skogspolitik, materialströmmar, biobaserad och cirkulär ekonomi. Nya och gamla satsningar för att sänka koldioxidutsläppen lyfts fram extra tydligt, liksom grön skatteväxling på exempelvis sopförbränning.

Läs mer

Papperskretsens hantering av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft idag den 25 maj och ersätter Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen ställer högre krav på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter och vi vill därför upplysa dig om hur Papperskretsen hanterar dem.

Läs mer

Dagens politik – för morgondagens återvinning

Rena fraktioner är nyckeln för att uppnå höga återvinningsnivåer. För att främja detta krävs politisk långsiktighet och ett tydligt producentansvar. Detta understryker Pressretur i sitt kommande svar på regeringens remiss Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren. Regeringsförslaget innebär kraftigt höjda kostnader för en struktur som inte lär generera högre återvinningsgrader, något som Pressretur vänder sig emot.

Läs mer

Ett samarbete för återvinning