Om Papperskretsen

Papperskretsen består av Holmen, SCA, Stora Enso, Metro, IKEA samt företagen i TU (Tidningsutgivarna), Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen.

Papperskretsen inledde sitt samarbete 2007 och administreras av Pressretur AB.

Syftet med samarbetet i Papperskretsen är att de anslutna företagen på ett miljöeffektivt sätt ska nå målen i producentansvarsförordningen för returpapper. Verksamheten drivs utan vinstintresse.