• Aktuellt

  Regeringens förslag på upphävt producentansvar bidrar till tidningarnas fortsatta överlevnad

  Den 1 juli skickade miljödepartementet ut sin remiss av promemorian gällande kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1994, ska upphävas. Istället är det kommunerna som från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in returpapper.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Mängden förpackningar som lämnats till återvinning har ökat under 2019

  Tidigare i år publicerade FTI sin årliga sammanställning av mängden insamlade förpackningar till återvinning, en mängd som fortsätter att öka. Från 2018 till 2019 ökade insamlingsgraden med 4 %.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Altinget: SJF och TU - Beslutet möjliggör fortsatt granskning av makthavare

  I förra veckan publicerade ordförande för Journalistförbundet, Ulrika Hyllert, och Vd för Tidningsutgivarna, Ewa Thorslund,  en debattartikel i Altinget om sin syn på regeringens beslut om att upphäva producentansvaret för returpapper och tidningar. Tydligt blev att de inte höll med om den bild som andra debattörer målat upp i media under den senaste tiden, om att journalistiken smiter från ansvaret och låter miljön ta smällen.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Möte om returpappersinsamlingen i miljö- och jordbruksutskottet

  I fredags den 15 maj hölls det ett möte i riksdagens miljö- och jordbruksutskott rörande insamlingen av och producentansvaret för returpapper. Mötet hölls med anledning av moderaternas utskottsinitiativ kring returpappersinsamling men även regeringens besked från den 23 april om att upphäva producentansvaret för returpapper och kommunalisera insamlingen diskuterades. Regeringen menar att ett avskaffat producentansvar för returpapper är en nödvändig åtgärd för att mildra den svåra situationen som tidnings- och mediebranschen och den fria journalistiken befinner sig i. Syftet med fredagens möte var således att samla in synpunkter och perspektiv från parter som berörs av beslutet.

  Läs mer
Translate »