• Aktuellt

  Papperskretsen välkomnar regeringens beslut om tidningsinsamling

  Papperskretsen välkomnar regeringens beslut att ge kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper från januari 2022. Kommunalisering av ansvaret är den enda långsiktigt hållbar lösningen för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Remissvar: Papperskretsen stödjer regeringens förslag om upphävt producentansvar

  Papperskretsen medlemmar: Pressretur, TU, Grafiska Företagen, Gratistidningarna och Sveriges Tidskrifter; lämnade nyligen in sina remissvar, gällande Miljödepartementets promemoria om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Östersunds-Posten debattreplik: Därför måste tidningarna slippa ta hand om returpappret

  I en debattartikel, publicerad den 24 augusti i Östersunds-Posten, kritiserade Moderaterna i tekniska nämnden i Östersund regeringens förslag om kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Artikeln lyfte inte anledningen till varför regeringens förslag lagts och baserades delvis på missuppfattningar då remissen inte innefattar ett upphävt producentansvar för pappersförpackningar. Därtill var deras uppskattning av kostnaderna som förslaget skulle innebära för kommunen också missvisande.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Regeringens förslag på upphävt producentansvar bidrar till tidningarnas fortsatta överlevnad

  Den 1 juli skickade miljödepartementet ut sin remiss av promemorian gällande kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1994, ska upphävas. Istället är det kommunerna som från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in returpapper.

  Läs mer
Translate »