• Aktuellt

  Dagens media: DN under 500.000-strecket

  Den 18 februari publicerade Dagens media en artikel om den tryckta pressens minskade räckvidd. En undersökning genomförd av Orvesto konsument visar att näst intill samtliga tryckta upplagor från tidningshusen minskar. Till och med Dagens Nyheter har nu en räckvidd på under 500 000 läsare.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Studie konstaterar att det är osäkert om fastighetsnära insamling är bättre

  Regeringen kommer under 2020 gå vidare med implementeringen av Returpappersförordningen och införa ett nytt och fastighetsnära återvinnings- och insamlingssystem. Systemet syftar till att öka bekvämligheten för hushållens återvinning och öka återvinningsgraden för bland annat tidningar och returpapper. Materialåtervinningsgraden för tidningar och returpapper är redan mycket hög och har överträffat regeringens mål flera år i rad. När man väger för- och nackdelarna med det nya systemet blir det tydligt att den samhällsekonomiska vinsten är begränsad. Förändringarna medför ökad press på landets pappersproducenter liksom landets tidningsutgivare och bedöms inte heller leda till ökad service för hushållen.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Dagens media: Tidningarnas oro för nya pappersreglerna: ”Dyrare tidningar eller färre journalister”

  Den 16 januari publicerade Dagens media en artikel om de befarade effekterna av de nya reglerna för pappersinsamling som träder i kraft om ett år. Beslutet riskerar att drabba tidningshusen hårt. När Dagens Media vänder sig till kulturminister Amanda Lind (MP) säger hon att hon förstår tidningshusen oro, men vad som görs i frågan är dock oklart.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Att inte stödja den oberoende journalistiken är ett hot mot demokratin

  De senaste veckorna har insamlingssystemet för returpapper och tidningar i förhållande till tidningsbranschens överlevnad diskuterats intensivt. Papperskretsen ser en uppenbar fara med att pressa dagens insamlingssystem så att kostnaderna ökar kraftigt och innebär ett hot mot existerande tidningsaktörers verksamhet. Det är en fråga Papperskretsen tillsammans med Tidningsutgivarna, Gratistidningarna och Sveriges Tidskrifter har adresserat till regeringen. Läs repliken här.

  Läs mer
Translate »