• Aktuellt

  Papperskretsen och Pressretur avvecklas!

  I linje med regeringens beslut att avskaffa Producentansvaret för returpapper, dvs tidningspapper, från 1 januari 2022 kommer Papperskretsen och Pressretur att avvecklas efter 31 december 2021.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Papperskretsen välkomnar regeringens beslut om tidningsinsamling

  Papperskretsen välkomnar regeringens beslut att ge kommuner ansvar för insamlingen och återvinningen av returpapper från januari 2022. Kommunalisering av ansvaret är den enda långsiktigt hållbar lösningen för fortsatt insamling och materialåtervinning av returpapper.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Regeringens förslag på upphävt producentansvar bidrar till tidningarnas fortsatta överlevnad

  Den 1 juli skickade miljödepartementet ut sin remiss av promemorian gällande kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1994, ska upphävas. Istället är det kommunerna som från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in returpapper.

  Läs mer
Translate »