• Aktuellt

  Att inte stödja den oberoende journalistiken är ett hot mot demokratin

  De senaste veckorna har insamlingssystemet för returpapper och tidningar i förhållande till tidningsbranschens överlevnad diskuterats intensivt. Papperskretsen ser en uppenbar fara med att pressa dagens insamlingssystem så att kostnaderna ökar kraftigt och innebär ett hot mot existerande tidningsaktörers verksamhet. Det är en fråga Papperskretsen tillsammans med Tidningsutgivarna, Gratistidningarna och Sveriges Tidskrifter har adresserat till regeringen. Läs repliken här.

  Läs mer
 • Aktuellt

  Lokal journalistik betalar notan för insamlingssystemet

  Den tryckta pressen står inför sin största utmaning någonsin, med stora effekter för samhället.  Att den granskande och opinionsskapande tryckta nyhetspressen är på tillbakagång är en demokratifråga, och bevarandet av den oberoende och fria journalistiken är en av samtidens mest centrala frågeställningar.

  Läs mer
 • Aktuellt

  DN Debatt: Utbyggt insamlingssystem kan tvinga tidningar att lägga ned

  REPLIK DN DEBATT 3/12. Ökad press på tidningsbranschen i form av krav att erbjuda ett utbyggt insamlingssystem kommer leda till dramatiskt ökade kostnader. Konsekvensen blir flera nedläggningar av lokala nyhetsaktörer, ökade abonnemangskostnader för tidningsläsare och färre aktörer och medborgare som deltar i samhällsdebatten, skriver företrädare för medier, grafisk industri och insamlingsföretag.

  Läs mer
 • Aktuellt

  DN rapporterar: Lätt att dela Juholts sorg, men svårare att lösa dagspressens kris

  Dagens Nyheter rapporterade i slutet av november att behovet av presstöd hos lokaltidningar ökat under de senaste åren samtidigt som allt fler har blivit tvungna att stoppa utgivningen. Det är ett problem som har konsekvenser långt utanför den enskilda tidskriftens verksamhet.

  Läs mer
Translate »