13 höjdare: ”Regeringen äventyrar miljömålen”

Framgångar på återvinningsområdet riskeras – liksom möjligheten att nå de nya och ambitiösa mål som satts till år 2020. Så kan regeringens avisering om att kommunalisera stora delar av näringslivets arbete med återvinning sammanfattas. I stället för att låta näringslivet fortsätta satsa så väntar i värsta fall återigen långa och komplicerade utredningar med ett dödläge som följd, skriver 13 vd:ar. Läs mer på Dagens samhälle.