Alliansen vill se långsiktighet för svensk återvinning

För fortsatt ekonomisk tillväxt, minskad klimatpåverkan och skydd av naturens resurser behövs en cirkulär ekonomi där det som en gång bara var avfall blir till nya produkter. För att lyckas krävs tydliga och långsiktiga regler, och därför föreslår Alliansen att kraven skärps på flera områden.

Både insamling och återvinning av avfall behöver utvecklas för bättre service och större miljönytta skriver företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Läs opinionstexten som publicerades den 19/2 i Dagens Samhälle här.