”Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, men det betyder inte att print försvinner!”

Print som huvudsaklig masskommunikationskanal är historia, men i många segment har print sin givna roll. Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef på Grafiska Företagen, ser fortfarande att stora varumärkesägare satsar på prestigeprodukter i print. – Print är på riktigt. Det är fysiskt och taktilt, det tar för sig. Och kanske blir vårt behov av print rent av större i en digital värld, säger hon.

 

Maria-Wikström-small

Maria Wikström, bransch- och kommunikationschef på Grafiska Företagen.

 

Maria Wikström jobbar på bransch- och arbetsgivarorganisationen Grafiska Företagen där hon ansvarar för varumärket och all kommunikation, men hon jobbar också med branschrelaterade och näringspolitiska frågor. Grafiska Företagens mål är att långsiktigt stärka de idag 450 medlemmarnas konkurrenskraft och lönsamhet. Detta gör de bland annat genom att bedriva omvärldsbevakning, analysera branschens utveckling och initiera relevanta projekt samt skapa och underhålla nätverk i syfte att främja kunskapsutbyte mellan företag. Grafiska företagen har också en rådgivande roll och bedriver lobbyingarbete.

Sedan 2007 är Grafiska Företagen anslutna till Papperskretsen, ett samarbete mellan aktörer som är anslutna till Pressreturs insamlingssystem genom avtal. Tillsammans jobbar de för en ökad återvinning av tidningar och annat pappersmaterial i Sverige.

– Samarbetet inom Papperskretsen är jätteviktigt och ett bra sätt att organisera medlemsföretagens lagstadgade producentansvar. Det stärker papper och tryck att den så kallade Återvinningsgarantin finns också, att den som använder papper och tryck ska veta att allt papper som samlas in går till återvinning, säger Maria Wikström.

Grafiska Företagen är också engagerade i Print Power som syftar till att lyfta det tryckta mediets roll i en digital värld. Information sprids som aldrig förr, men det sker främst digitalt istället för på papper. Tryckpapprets framtid berör pappersindustrin lika mycket som den grafiska industrin. Digitaliseringen har förändrat kommunikationssamhället i grunden och innebär en utmaning som bäst hanteras tillsammans. Därför har Grafiska Företagen valt att engagera sig i samarbetsprojektet Print Power tillsammans med andra aktörer i papperskedjan.

– Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, men det behöver inte betyda att print försvinner. Vi anser att man måste bejaka utvecklingen och se vilka möjligheter som finns, säger Maria Wikström, som också är landschef för Print Power i Sverige.

Det handlar om att hitta de bästa kanalerna för att nå fram och för att påverka – ibland är digitala kanaler bäst, ibland är de tryckta bäst, menar Maria Wikström. Att få in ”print in the mix” är viktigt och Maria Wikström lyfter fram exempel där print har oslagbara styrkor – tryckt direktreklam till hushåll fungerar riktigt bra exempelvis. Sedan ska man inte glömma papprets hållbarhet, att råvaran är förnyelsebar och att nästan allt papper återvinns i Sverige. Hållbarhetsfrågor står högt på agendan hos de grafiska företagen.

– Svenskarna är riktigt bra på att återvinna. I inget europeiskt land återvinns det mer än i Sverige! Ändå dras papper och tryckta produkter med ett oförtjänt dåligt rykte – man tror att papper är dåligt för miljön. Vi gör vad vi kan för att bemöta dessa myter, men de är seglivade, säger Maria Wikström.

Fiberbaserade produkter har en given plats i en cirkulär och bioekonomi. Därför tror Maria Wikström att vi kommer att höra mycket mer framöver om vad vi kan ha fiberbaserade produkter, som papper, till i framtiden.