Almedalsveckan – ett positivt inslag i en orolig tid

I år fyller tryckfrihetsförordningen 250 år. Samtidigt ökar hoten mot journalister och begränsningarna av det fria ordet. – Det är en oroande utveckling och i grunden handlar det om vår demokrati, säger Kerstin Neld, VD på Sveriges Tidskrifter.

 

500

Kerstin Neld, VD på Sveriges Tidskrifter. 

 

Sveriges Tidskrifter är landets största branschorganisation inom medievärlden med 340 av Sveriges mest välkända tidskrifter. Branschorganisationen representerar både tidskrifternas pappersupplaga och den digitala tidskriftsjournalistiken. Sveriges Tidskrifter jobbar för att skapa de bästa förutsättningarna för sina medlemmar, synliggöra branschens utveckling samt värna pressetiken.

– Men den allra viktigaste uppgiften är att föra samman våra medlemmar så vi kan göra gemensam sak, vare sig det gäller regler kring nativeartiklar i våra tidningar eller att ta ställning för en sänkning av den digitala momsen – en viktig fråga som vi jobbat länge med, säger Kerstin Neld.

Konkurrensen om läsarna kommer inte längre bara från andra tidningar och tidskrifter, utan från digitala medier såsom Facebook och Google. Därför är det viktigt att medlemmarna i Sveriges Tidskrifter träffas, har ett gott samarbete och hjälper varandra framåt, exempelvis vad gäller digitaliseringen, menar hon.

Papperskretsen möter Kerstin Neld under politikerveckan i Almedalen. Under sina dagar i Visby har hon deltagit i seminarier, träffat sina medlemmar och andra viktiga intressenter.

– Det är underbart att vi har ett land där det kan vara så här öppet och alla är så tillgängliga. Jag blir alltid lika fascinerad varje år, att politiker och opinionsbildare kan samlas på detta naturliga sätt för samtal och diskussioner, säger Kerstin Neld.

Centralt för Sveriges Tidskrifter är tryckfrihetsförordningen som i år fyller hela 250 år. Kerstin Neld lyfter stolt fram denna grundlag som haft en avgörande betydelse för mediernas utveckling i Sverige ända sedan 1766. Däremot ser situationen inte lika ljus ut i andra länder vad gäller tryckfrihet och den fria pressen. Även i Sverige finns mörka moln. Kerstin nämner samarbetet mellan statligt ägda Telia och Facebook som ett potentiellt hot mot nätneutraliteten och det fria ordet.

– I kontrast till förordningens mångåriga historia ser vi nu rapporter om den allt farligare tillvaron för journalister med ökat hat och hot samt inskränkningar i internets frihet. Det är en oroande utveckling och i grunden handlar det om vår demokrati, säger Kerstin Neld.

Vad gäller viktiga informationsbärare i samhället kan Kerstin Neld skönja en allt viktigare aktör, nämligen organisationspressen, som har en stark ställning i Sverige. Ett av seminarierna under Almedalsveckan avhandlade bland annat fackförbundspressens allt viktigare roll i dagens mediesituation. I takt med att dagspressen minskar sina redaktioner riskerar bevakningen av snävare områden att också den minska, exempelvis inom bostadspolitiken, på lärarområdet och inom hälsa och sjukvård. Fackförbunden får därmed en allt viktigare roll att bedriva självständig och granskande journalistik.

– Organisationspressen kan förse dagstidningarna och radio/TV med viktigt material inom deras respektive områden vare sig det är inom skolan, bostadspolitiken eller hälsa och sjukvården. Ju mindre resurser dagspressen får desto viktigare är det att dessa områden bevakas. Här har organisationspressen en viktig roll att spela, säger Kerstin Neld.

Kerstin beskriver avslutningsvis Almedalsveckan som en ”boost”. Trots all osäkerhet och hot i omvärlden kan man mingla fritt och träffa politiker och stora företagsledare på ett naturligt sätt. De olika seminarierna och samtalen under veckan har bidragit till nya perspektiv och insikter i arbetet, menar hon. Att värna en mångfald av medier, professionell journalistik och en fri och tillgänglig press i Sverige är fortsatt prioriterade frågor för branschorganisationen.