Altinget: SJF och TU – Beslutet möjliggör fortsatt granskning av makthavare

I förra veckan publicerade ordförande för Journalistförbundet, Ulrika Hyllert, och Vd för Tidningsutgivarna, Ewa Thorslund,  en debattartikel i Altinget om sin syn på regeringens beslut om att upphäva producentansvaret för returpapper och tidningar. Tydligt blev att de inte höll med om den bild som andra debattörer målat upp i media under den senaste tiden, om att journalistiken smiter från ansvaret och låter miljön ta smällen.

Hyllert och Thorslund lyfte fram att tidningsbranschen sedan tidigt 1990-tal har tagit väl hand om och ansvarat för returpappersinsamligen. Tillsammans med intressenter och den tidningsläsande allmänheten framhöll de även hur aktörerna som skött systemet uppnått en återvinningsgrad i världsklass. Nu är det dock andra förutsättningarna. Branschen klarar inte att hantera kostnaderna för dagens system, än mindre de kostnadsökningar som utvecklingen av ett nytt insamlingssystem hade krävt.

De lyfter fram att tidningsbranschen har det extremt tufft och har haft det under en längre tid. Exempelvis nämns siffror från Institutet för reklam- och mediestatistik som visar att nyhetsjournalistikens andel av reklamintäkter har halverats sedan 2008. Det har skett som en följd av att svenskar i större utsträckning tar del av sina nyheter och kvalitetsjournalistik digitalt och att fler annonsörer köper mer reklamplats av sökmotorer och sociala nätverk.

I ljuset av denna omställning är det fattade beslutet om producentansvaret det enda rimliga. […] Beslutet betyder också att den cirkulära ekonomin får en förstärkt möjlighet att utvecklas. Tidningsbranschen hade inte klarat av att utveckla systemet på det sätt som är tänkt. De ekonomiska resurserna finns inte.

Skriver Hyllert och Thorslund.

Läs hela debattartikeln här.