Andreas Boo, VD Pressretur, inför Almedalsveckan 2016

Andreas Boo, VD Pressretur, berättar om sina förväntningar på veckan och tipsar om seminarier du inte får missa!

 

AB PK 20160629

 

Vad har du för förväntningar på veckan?

Almedalsveckan är ett fantastiskt tillfälle att träffas och diskutera aktuella och framåtorienterade ämnen. Förutom ny kunskap och insikter från möten hoppas jag själv kunna nå ut med budskapet om vår fina svenska modell för cirkuläritet och återvunnen strategisk råvara, nämligen producentansvaret för returpapper. Tack vare ett unikt samarbete mellan oss i näringslivet och engagerade svenska medborgare har vi idag ett återvinningssystem i absolut världsklass!

 

Vilket seminarium ser du mest fram emot?

Oj, en svår fråga! Jag har försökt att göra ett urval ur programmet och har trots detta många både dubbel- och trippelbokningar. En höjdpunkt är FTIs seminarium om återvinningsmålen 2020 där vi kommer att diskutera vägen framåt – vilka förutsättningar krävs för att uppnå målen, hur ska samverkan mellan politik och näringsliv se ut? Dessutom finns en uppsjö av intressanta programpunkter kring bioekonomi, skogens betydelse och hur biobränslen är det självklara valet för produktion av kraftvärme exempelvis. Många spännande hållpunkter under veckan!

 

Vad vill du att Almedalen ska handla om i år? Vilka frågor tycker du är viktiga och bör lyftas fram mer?

Jag önskar att den breda publiken efter att veckan är slut ska förstå att ett innovativt näringsliv är den naturliga kreatören för att bibehålla och utveckla en cirkulär ekonomi, med biobaserade råvaror som utgångspunkt i detta system. Näringslivet kommer att spela en avgörande roll för att uppnå miljömålen och en hållbar utveckling och måste därför ges rätt förutsättningar. Detta är och förblir en viktig fråga framöver.

 

Tre seminarium du inte får missa enligt Andreas:

Stora Enso: Hur kan skogsindustrin bidra till att Sverige blir en världsledande bioekonomi?

– tisdag 5 juli kl. 14-14.45

FTI: Hur ska vi nå återvinningsmålen från 2020?

– tisdag 5 juli kl. 15.30-17

Industrin tar matchen: Resurseffektivt och cirkulärt samhälle, hur når vi dit? (Utställning)

– onsdag 6 juli kl. 9-17