Återvinning – en het fråga på Brysselagendan

Förra veckan ägde European Paper Week rum, en årlig konferens i Bryssel som arrangeras av CEPI, skogsindustrins europeiska branschorganisation. Konferensen var som alltid väldigt givande, både de officiella programpunkterna, men också alla de intressanta samtal som hann föras vid sidan av programmet.

Det var glädjande att ta del av den positiva syn som präglade konferensen. Branschen ger intryck av självförtroende och finner sig naturligt som navet i den bioekonomiska omställningen.

Återvinning var som alltid när det gäller pappersindustrin en central frågeställning på konferensen. Just nu är EU:s institutioner inne i slutförhandlingarna av avfallspaketet, som kommer att innebära en ambitionshöjning när det gäller hela det europeiska systemet för återvinning. Avgörande frågor diskuteras precis nu i Rådet. Erika Jangen, rådgivare på Prime i Bryssel, kommenterade slutförhandlingarna:

”Det är just nu en väldigt intensiv fas i den s.k. trilogen mellan Europaparlamentet, Rådet och Kommissionen. Vi vet att det estniska ordförandeskapet vill få fjädern i hatten att ta förhandlingen i mål, samtidigt som alla delar av regelverket faktiskt inte hunnit behandlas i förhandlingarna ännu. Det är en fin balansgång mellan att göra framsteg och visa resultat och att låta medlemsstaterna gå på djupet i alla delar av de tekniska frågor som detta till stor del handlar om. Det återstår att se om bulgarerna får ta vid i januari för att slutföra detta som ordförande i Rådet.”

Något som är helt säkert, är att vi inom kort kommer att påverkas av den kinesiska marknaden i högre grad. Mot slutet av 2017 förbjuder Kina all import av osorterat blandat papper för återvinning, och kommer bara att ta emot rena fraktioner. Detta kommer synas i våra egna återvinningsflöden inom Europa, och det blir ännu viktigare att vårt eget europeiska system är rustat att hantera vårt eget avfall. Frågan som ställdes var om våra europeiska bruk kommer att kunna hantera de volymer av osorterat papper som idag exporteras, kommer sorteringsstegen att kompensera för en större andel orena materialflöden? Och vad ska hända med det material som inte håller tillräcklig kvalitet?

Från svensk sida kan vi vara trygga med att det papper vi sätter på marknaden håller väldigt hög kvalitet. Jag ser att den främsta utmaningen kommer att vara stabila insamlingssystem, medborgarnas engagemang för källsortering samt rena pappersfraktioner fria från föroreningar som nyckelfrågor för en hög återvinningsgrad och samtidigt helt centrala för att utveckla den svenska återvinningen av papper.

Med den goda teknik och fantastiska fiber vi har i Sverige är jag säker på att utvecklingen kommer erbjuda goda möjligheter.

Andreas Boo, VD Pressretur