Återvinning i fokus under panelsamtal i Almedalen

Återvinningsbara förpackningar i cirkulär ekonomi var rubriken på Packmarknadens seminarium i Almedalen. Företag, branschorganisationer, politiker och avfalls- och råvaruexperter fanns på plast för ett samtal om förpackningar, återvinningsbarhet och framtida material.

 

(Fr.v.: Erik Hedén – SB Insight, Johan Hultberg – Moderaterna, Suwar Mert – PantaPåsen, Kent Carlsson – FTI, Carl Schlyter – Miljöpartiet, Ann Christiansson – Svensk Handel, Erik Lindroth – Tetra Pak, Lina Bergström – Återvinningsindustrierna, Anna Lilja – Konsumentföreningen, Aylin Farid – Avfall Sverige & Lena Lundberg – IKEM)

 

Packmarknaden anordnade ett panelsamtal med hela elva deltagare från olika delar av samhället, där den återvinningsbara förpackningen stod i centrum. Avfallsminimering, design för återvinning och materialets återvinningsbarhet diskuterades. Alla var överens om att avfall är en värdefull resurs och att förpackningsmaterial bättre måste tas tillvara på för att öka resurseffektiviteten i samhället och för att minska klimatpåverkan.

I stort sett alla panelister var också överens om att förpackningen kommer att spela en stor roll även framöver, främst för transporter av produkter och för att minska matsvinnet. Tetra Paks miljödirektör Erik Lindroth lyfte förpackningens roll som en viktig tjänst i samhället, inte avfall som ska rationaliseras bort – ett farligt synsätt bland konsumenter som tagit sig uttryck i bland annat zero waste-rörelsen och de förpackningsfria butikerna som börjat dyka upp.

Producenterna har en viktig roll att spela för att sluta kretsloppet – både genom design av förpackningar och genom insamlingen och återvinningen av produkterna de sätter på marknaden, allt enligt det lagstadgade producentansvaret. I juni lanserade Plastkretsen och FTI en plastmanual som hjälper företag att välja rätt plast till sina förpackningar från miljö- och återvinningssynpunkt.

Förutom producenternas insatser är den miljömedvetna konsumenten och återvinningsviljan i Sverige avgörande för att uppnå cirkuläritet. Sverige är världsledande när det gäller återvinning, men det finns fortfarande förbättringspotential. Konsumenter måste informeras och engageras ytterligare för att allt material ska återföras in i det cirkulära systemet, menade panelisterna. Förtroendet för systemet är en viktig faktor för att konsumenterna ska vilja återvinna sina använda förpackningar.

Nedbrytningsbara material diskuterades också av panelen, där vissa såg denna materialegenskap som viktig utifall att förpackningarna råkar hamna i naturen istället för att samlas in. Å andra sidan menade flera att fokus måste vara att materialet kan samlas in och återvinnas, inte spridas i naturen där nedbrytningen tar lång tid och kan ge upphov till mikroplaster.

Samtalet avslutades med en framtidsspaning om förpackningen om 50 år. Här såg alla helt återvinningsbara förpackningar och ytterligare information till konsumenter som vägen framåt. Vidareutveckling av befintliga material och forskning om fler miljövänliga alternativ sker redan idag, vilket ger hopp om ännu mer hållbara förpackningar framöver. Den svenska skogen kommer att bli en allt viktigare råvara för förpackningsindustrin när fossilberoendet nu ska brytas.