Återvinning stark trend 2017

Återvinning och återbruk blir allt viktigare. Att minimera skräp och ta tillvara på avfall som genereras pekas ut som en stark trend i år. – Waste-frågan är dominant hela 2017, säger trendexperten Stefan Nilsson i TV4:s Nyhetsmorgon.

 

12345

 

För en hållbar produktion och konsumtion krävs ett skifte i synen på avfall – från skräp till resurs. Och medvetenheten om återvinningens miljövinster har ökat. Återvinning och återbruk lyftes fram som två tydliga trender på hållbarhetsområdet i TV4 Nyhetsmorgons sändning häromdagen. Inslaget var en del av deras ”Hållbarhetsvecka” som inleddes i måndags. I inslaget visade trendexperten och grundaren av Designgalleriet Stefan Nilsson upp flera exempel på produkter som tillverkas av återvunnet material, alltifrån skålar av förbrukat papper till mattor gjorda av gamla textilier.

Konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning hållbara produkter, varför fler och fler företag satsar på bland annat återbruk och återvinning av material. Stefan Nilsson menar att alla val ute i butiken kommer att bygga på produktens eller tjänstens miljöprestanda år 2017.

– Statusen med varumärken är inte lika viktig, utan det är det miljömässiga som är det intressanta, sa trendexperten i TV4:s morgonprogram.

I inslaget lyftes också de stora klädkedjornas återvinningsinitiativ fram som ytterligare ett bevis för den ökande trenden, där förbrukade textilier samlas in av modeföretag för att användas till nya plagg. Genom återvinning och återbruk utnyttjar vi jordens resurser mer effektivt och belastningen på miljön minskar.

Papperskretsen, som jobbar för en ökad återvinning av tidningar och annat pappersmaterial i Sverige, är glada för att TV4 Nyhetsmorgon valt att ägna en hel vecka åt hållbarhetsfrågan – inte minst återvinningen. De goda exemplen från gårdagens inslag visar på företagens innovationskraft och konsumenternas vilja att bidra till en minskad klimatpåverkan. Med en allt ökande miljömedvetenhet tror vi att återvinning och synen på avfall som värdefull resurs inte bara är en trend år 2017, utan är här för att stanna.

 

Se hela inslaget från TV4 Nyhetsmorgon här!