Återvinningen ökar och regeringens mål överträffas visar ny statistik

Återvinningen för år 2016 ökade jämfört med 2015 och dagens insamlings- och återvinningssystem överträffar nationella mål för förpackningar och tidningar. Detta visar ny statistik från FTI som publicerades under gårdagen.

Det är ett glädjande resultat. Det innebär att såväl fler hushåll som verksamheter väljer att lämna mer till återvinning när miljöarbetet ökar i betydelse. Det innebär också att dagens system har motsvarat förväntningarna i förhållande till politiska mål. Vi fortsätter vårt arbete för att kunna överträffa de höjda mål regeringen aviserat ska gälla från år 2020, det ska vara möjligt givet att även regeringen realiserar förutsättningarna för en ökad återvinning i gällande producentansvarsförordning, säger Kent Carlsson, VD på FTI i ett pressmeddelande.

Ta del av den färska statistiken här: Resultat av atervinningen 2016!