Återvinningsbara förpackningar – det börjar med design

Under årets Almedalsvecka pratade många om framtidens förpackningar – hur kommer de att användas och hur säkerställer vi att de är miljö- och återvinningsvänliga? FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) stod som värd för ett av dessa samtal. Den namnkunniga panelen bidrog med flera spännande infallsvinklar men var i stort samstämmig – bra design redan i produktionsledet kommer vara en nyckel för återvinning framöver och för att säkerställa hög kvalitet i det återvunna materialet.

Det är glädjande att frågan om design för återvinningsbarhet får fortsatt gehör i miljödebatten! Papperskretsen har under våren tagit fram en guide för att vägleda designers och producenter under tillverkningsprocessen för att göra bra val som leder till högsta möjliga återvinningsbarhet. Den går att läsa här, och det går också bra att maila info@papperskretsen.se för ett pappersexemplar.

Bild: FTI Twitter

Seminariet tog sin utgångspunkt i det nya cirkulära ekonomi-paketet som EU beslutade om tidigare i år, och Annika Korzinek, EU-kommissionens representation i Sverige, delade med sig om hur design för återvinningsbarhet betonas inom förslaget.

Emma Hernell, HUI, tog vid och förklarade att ”när vi ställer frågan till handelsföretagen om vad de viktigaste hållbarhetsfrågorna är så svarar de återvinning. Det kommer att råda en knapphet om resurser så stora företag måste ställa om redan nu”. Handelsföretagen har i sin tur möjlighet att påverka konsumenterna, som även de ser återvinningsfrågan som en av de viktigaste.

Anette Löhnn, FTI, lyfte fram FTIs arbete både med designguider som ska hjälpa producenter, så som Papperskretsens pappersguide men även Plastkretsens plastguide, och utbildning för förpackningsutvecklare.

Erik Lindroth, Tetra Pak, betonade att återvinning är en del av Tetra Paks långsiktiga affärsstrategi och att det är viktigt att ge industrin möjlighet att hitta lösningarna – mängden produkter som går att göra av återvunnet material har ökat enormt under de senaste 25 åren.

Kersti Strandqvist, Essity, lyfte fram att ”efterfrågan på återvunnen råvara är det viktigaste, när den finns kommer drivkraft i hela systemet – folk måste tillåtas att tjäna pengar”. Kortsiktighet inom politiken är en av anledningarna till att arbetet ibland stannar upp, men Strandqvist menade samtidigt att vägen framåt är tydlig – nu handlar det om att politiker, bolag och konsumenter fattar goda beslut i enlighet med detta.

Gunnar Caperius, Centerpartiet, delade med sig av ett aktuellt exempel på vad han själv såg som kortsiktighet i politiken, nämligen det aktuella regeringsbeslutet kring fastighetsnära insamling. Caperius var tydlig med att politikens roll är att sätta mål snarare än att detaljstyra hur målen ska uppnås och hur insamlingen ska gå till.