Återvinningsindustrierna efterlyser svensk strategi för cirkulär ekonomi

Återvinning ska bli en ekonomisk självklarhet för företag idag. Lagom till miljöministerns sista rundabordssamtal efterlyser Återvinningsindustrierna en nationell strategi för cirkulär ekonomi och föreslår flera konkreta åtgärder för att öka efterfrågan på återvunnet material. Bland annat ska ett utvecklat producentansvar bidra till den återvunna råvarans konkurrenskraft.

 

DB

(Bild från DI:s debattsida)

 

Debatten om återvinningen har handlat för mycket om vem som ska samla in materialet, snarare än vilka förutsättningar som finns för att materialets värde tas tillvara på och används till nya produkter.  Det skriver Anders Wijkman och Britt Sahleström, ordförande respektive VD för Återvinningsindustrierna, på Dagens Industris debattsida.

Nu ska branschorganisationen, i samarbete med företag från en rad olika sektorer, göra en kartläggning över förlorade värden i dagens system där återvinningen idag inte är tillräcklig. Underlaget ska bidra till skarpa förslag för att minimera värdeförlusterna i samhället. De uppmanar också regeringen att ta fram en nationell strategi för den cirkulära ekonomin med fokus på att skapa en konkurrenskraftig andrahandsmarknad för den återvunna råvaran, nya jobb och lägre miljöpåverkan.

I artikeln presenteras också flera konkreta förslag som redan idag kan införas för att stimulera efterfrågan på återvunnen råvara. Bland annat föreslås en lägre moms på produkter tillverkade av återvunnet material, att producentansvaret utvecklas till att premiera återvunna och återvinningsbara produkter samt att materialåtervinning blir mer lönsamt än förbränning av avfall.

Om inte styrmedel och strategier kommer på plats riskerar talet om cirkulär ekonomi att bli ett slag i luften, menar branschorganisationen.

Läs debattartikeln i sin helhet här