Återvinningsindustrierna pekar på cirkulär ekonomi som jobbskapare – om staten ger rätt incitament

En övergång till en cirkulär ekonomi skulle kunna skapa cirka 100 000 nya jobb i Sverige, skriver Anders Wijkman och Britt Sahleström, ordförande och vd för Återvinningsindustrierna, i Dagens Samhälle. Siffran kommer från en studie genomförd av Romklubben, McKinsey och Europeiska Miljöbyrån. Men Wijkman och Sahleström menar att övergången till cirkulär ekonomi går alldeles för långsamt. Det finns en vilja hos företagen och stora materialresurser att ta tillvara, men då krävs att regeringen visar att man menar allvar och ser till att återvunna råvaror premieras framför jungfruliga, att avfallsmarknaden öppnas upp för ökad konkurrens och innovation, och att osäkerheter i regelverket reds ut. Läs hela artikeln här.