Återvunna material på frammarsch bland Sveriges konsumenter

Samtidigt som det återvunna plagget blir årets julklapp visar en färsk undersökning från Sifo att tre av fyra svenskar, 74 procent, är beredda att betala mer för en vara som är producerad av återvunnet material.

Det är tydligt att efterfrågan på återvunnet material ökar bland konsumenterna, men ännu har producenterna inte helt lyckats möta förväntningarna. Konsumtionen i Sverige kräver ca 60 ton naturresurser årligen för varje svensk och än så länge utgörs bara en mycket liten del av detta av återvunnet material.

En stor anledning till detta är att det fortfarande oftast är billigare att ta fram nya råvaror. Sverige förlorar därför varje år minst 40 miljarder kronor på utebliven återvinning, enligt en rapport från Återvinningsindustrierna och Material Economics.

För att bättre kunna gripa tag i möjligheterna i ökad efterfrågan på återvunna material krävs fungerande system som kan ta tillvara på och se till att insamlat material återutnyttjas på bästa sätt, samtidigt som kostnaderna hålls på en rimlig nivå. Med en insamlingsgrad på över 90 % bidrar således insamlingen av returpapper till att möta konsumenternas efterfrågan på återvunna pappersprodukter.

Undersökningen som refereras till genomfördes på uppdrag av återvinningsföretaget Ragn-Sells.

Läs mer om undersökningen här.