Avfallsfrågan kräver långsiktig överenskommelse

Återvinningsgraderna ökar och hushållens avfallsmängder minskar. För vidare utveckling krävs en långsiktig överenskommelse om producentansvaret och framtidens avfallssystem. Centerpartiet kräver nu besked om fortsatta förhandlingar.

 

lamna_metallforp

(Bild: FTI)

 

Den svenska statistiken visar på unikt goda resultat. Återvinningen ökar och överträffar regeringens mål, meddelade FTI förra veckan när nya siffror för 2016 redovisades. Färsk statistik från Avfall Sverige visar också att den totala mängden hushållsavfall minskar. De glädjande resultaten har uppmärksammats på flera olika håll under veckan, främst i branschmedia men också av politiker. Trots de goda resultaten fortsätter producentansvaret och insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar att debatteras av politiken.

Alliansen har tidigare meddelat att de vill behålla principen om producentansvaret och bygga vidare på dagens framgångsrika system, där producenterna fortsatt är ansvariga för insamlingen av de produkter som de sätter ut på marknaden. Den återvunna råvaran är en värdefull resurs och en förutsättning för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Ett effektivt insamlingssystemet är därför avgörande för att lyckas.

– Vi tycker att det är bra att producenterna ansvarar för hela kedjan. Det motiverar till nytänk om hur man kan utveckla en produkt som är lätt att återvinna och klargör ansvaret för insamling. Därför hoppas vi att regeringen snarast ska sätta ned foten och meddela var man står i frågan. Vill de ha ett producentansvar eller inte? säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet och vice-ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, i ett pressmeddelande.

Centerpartiet vill se en bred politisk överenskommelse som ger producenterna de långsiktiga spelreglerna som krävs för att öka återvinningsgraderna. Detta kräver dialog över blockgränserna med producentansvar och funktionella insamlingssystem i centrum för samtalen. På så sätt säkras en effektiv svensk råvaruförsörjning som tar sikte på återvinningsmålen till 2020.

 

Läs Centerpartiets pressmeddelande här