Bioekonomin allt högre upp på den politiska agendan

Vid sidan av cirkulär ekonomi och digitalisering var även bioekonomin ett hett samtalsämne under året Almedalsvecka. Bioekonomin bygger på råvaror som går att återanvända men som också är förnybara, där den svenska skogen kommer att spela en avgörande roll. – Det finns bara en väg, att välja bioekonomin, konstaterade landsbygdsminister Sven Erik-Bucht under ett av många seminarier som hölls på temat.

 

NYSkogsindustriernas seminarium. Deltagare: Rebecka Le Moine, miljökonsult PUSH Sverige, Olle Olsson, Research Fellow, Stockholm Environment Institute, Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet, Karl-Henrik Sundström, koncernchef Stora Enso och ordförande i Skogsindustrierna samt Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Socialdemokraterna.

 

Bioekonomin tar allt större plats i det offentliga samtalet. Bland annat talade statsminister Stefan Löfven om omställningen till en biobaserad ekonomi i sitt partiledartal under Socialdemokraternas dag i Almedalen:

– Svenska företag av alla dess sorter slår sig nu fram i världen. När trä håller på att ersätta plast för klimatets skull, och KTH till och med forskat fram genomskinligt trä, så blir vårt gamla skogsbruk framtidens industri. Sveriges guld är inte bara grönt – snart är det genomskinligt!

Branschorganisationen Skogsindustrierna höll också i ett seminarium med rubriken ”Hur mycket är bioekonomin värd och hur kan den bli större?” under veckan med en panel bestående av forskare, politiker och företag. Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, tyckte att omställningen går för sakta och var angelägen om att Sverige nu måste gå ”från snack till verkstad”.

– Realisera potentialen i skogen! När sätter vi spaden i backen? Potentialen fanns för fem år sedan också, sa Emil Källström under seminariet.

Han anklagade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för att genomföra ettåriga reformer och missa de långsiktiga spelreglerna som näringslivet efterfrågar och behöver. Sven-Erik Bucht höll inte med och sa att regeringen jobbar aktivt med frågan bland annat genom det nationella skogsprogrammet, diverse samverkansprogram och nära dialog med branschen, intresseorganisationer och akademin.

– Det finns bara en väg, att välja bioekonomin, konstaterade Sven Erik-Bucht i samtalet och menade att skogen är en enorm resurs som skapar välfärd, jobb och klimatnytta.

Karl-Henrik Sundström, koncernchef för skogsföretaget Stora Enso och ordförande i Skogsindustrierna, deltog också i panelsamtalet. Förutom att lyfta skogens enorma potential vad gäller nya material och bränslen talade han även om utmaningarna framöver, bland annat att fasa ut och ersätta fossilbaserade material till en kostnad som är neutral för konsumenten.

Rebecka Le Moine, miljökonsult på PUSH Sverige, befarade dock att ett ökat skogsbruk kan hota den biologiska mångfalden, något som övriga paneldeltagare inte alls höll med om.

– Sättet att skydda skogen är inte att sluta bruka den, svarade Emil Källström.

Han menade att vi måste klara av kombinationen av att skapa jobb och värde och tackla klimatutmaningen – misslyckas vi med den blir samtliga andra miljöutmaningarna irrelevanta.

 

Papperskretsen har sedan starten 2007 jobbat aktivt för att öka återvinningen i landet. Det cirkulära system som vi byggt upp där vi samlar in och återvinner din gamla papperstidning har gett goda resultat. Idag har vi en unik återvinningsgrad på över 90 procent av alla tidningar. Att nu även materialsidan lyfts fram i kretsloppet – där biobaserade resurser ska ersätta fossila råvaror – är glädjande. Papperskretsen hoppas att politikerna nu på riktigt ”sätter spaden i backen” och ger näringslivet de bästa förutsättningarna att fasa ut fossila råvaror och öka andelen biobaserade material i Sverige. Fler förnybara och återvinningsbara produkter, som pappret, kommer att krävas i framtiden.