Bioekonomin i fokus under Skogsnäringsveckan 2017

”Sveriges framtid byggs av skogen”. Varje år samlas branschen, innovatörer, politiker och miljöspecialister under Skogsnäringsveckan för att samtala om industrins utveckling. Årets program fokuserade på bioekonomin, träbygge, innovation och FN:s hållbarhetsmål.

 

20170425_101814Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. (Foto: Johan Ardefors/Skogsindustrierna)

 

Bioekonomin ger stora miljöfördelar och ökar Sveriges konkurrenskraft. De var de flesta som deltog i den årliga Skogsnäringsveckan överens om. Både politiker och företag lyfte fram både befintliga och framtida innovationer från skogen – från hållbart träbygge och miljövänliga förpackningar till textilier och fordonsbränsle från skogsråvara.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var tydlig med att han inte kommer att ställa sig bakom regler som fördyrar uttag av skogsråvara, och syftade då på den omdebatterade vägslitageskatten. Regeringens utlovade bioekonomiagenda kommer dock dröja, kanske ända fram till år 2018, meddelade landsbygdsministern under sin presentation. Ett besked som frustrerar skogsindustrin som väntat otåligt på strategin sedan 2015, när ministern för första gången meddelade att en bioekonomiagenda skulle tas fram.

 

20170425_141214

Europaparlamentariker Christoffer Fjellner (Foto: Johan Ardefors/Skogsindustrierna)

 

Europaparlamentarikern Christoffer Fjellner (M) uppmanade skogsindustrin att lyfta fram det nordiska perspektivet på skogen mycket mer i Bryssel. Detta då de svenska förutsättningarna skiljer sig så mycket från många andra EU-länder där inte skogen ses som en hållbar, förnyelsebar och växande råvara. Både Fjellner och Bucht var överens om att frågan om markanvändning är högsta prioritet. Det är avgörande att Sverige och den svenska industrin tillsammans driver linjen att referensnivåerna för brukande av den egna marken ska bestämmas nationellt, en position som regeringen fastställde i EU-nämnden den 14 oktober 2016.

En annan fråga som Christoffer Fjellner såg vid horisonten är risken för att kaskadanvändning kan komma att regleras på EU-nivå, det vill säga vilken del av trädet som får användas till vad enligt en förutbestämd hierarki. Det vore helt fel väg att gå, enligt Fjellner. Konkurrenskraften hos produkterna måste avgöra nyttjandet av skogens råvaror. Annars rör vi oss mot en planekonomi, menade han.

Sammantaget råder det en väldigt positiv känsla i branschen. Det var tydligt under årets Skogsnäringsvecka. Nu går branschen från ord till handling när det gäller att ställa om industrin – med nya produkter och affärserbjudanden som sätts på marknaden, nya stora investeringar och satsningar på forskning och innovation. Men det är viktigt att den positiva kraften som finns inom branschen också förmedlas vidare.

Företag och politiker måste stå upp för och lyfta fram skogens potential i andra sammanhang. Branscher utanför skogsindustrin och konsumenter som förväntas efterfråga de biobaserade produkterna och tjänsterna behöver involveras i det pågående arbetet och få kunskap om bioekonomins avgörande fördelar – för miljön och för jobben. Detta blir ett viktigt nästa steg i omställningen till ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle med den svenska skogen i centrum.