Biokomposit från Småland kan ersätta fossil plast

Plast, och hur den kan ersättas av icke-fossila alternativ, är ett ständigt närvarande samtalsämne. Även de svenska skogsföretagen, t.ex. Stora Enso, vill vara med och bidra till omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Vi är duktiga på tidningspapper, men vad mer kan vi använda skogsråvaran till?”, frågade sig Stora Enso. Genom samarbete med olika divisioner inom Stora Enso, företag inom plastindustrin och konsulter har man utvecklat biokompositgranulat där upp till 60 procent av plasten kan ersättas med träfiber. Hur stor andel beror på vilken produkt som ska tillverkas, och användningsområdet är gigantiskt. Det kan bli allt från diskborstar och skärbrädor till möbler och bildelar.

Kommersialiseringen är nu i full gång och biokompositanläggningen invigdes i juni 2018.

Texten ovan har tidigare publicerats i Magasinet Papper. Vill du läsa om fler spännande innovationer med koppling till skogen och återvinning, läs senaste numret här. Vill du ha en tryckt kopia, mejla adressuppgifter till info@papperskretsen.se


Hylte Bruk