Bostadsfastigheters ansvar för insamling bekräftas av ledande aktör inom bostadsrättsföreningar

Med den nya returpapperförordningen redogjorde regeringen för det delade ansvaret mellan producenter, fastighetsägare och kommuner. I branschtidningen Förvaltarforum publicerades nyligen en artikel som beskriver hur SBC Sveriges BostadsrättsCentrum* ser på den nya lagen om producentansvar för förpackningar och tidningar.

I artikeln skrivs om producenternas utökade ansvar för upphämtning och insamling. Vidare förtydligar Stefan Lindberg på SBC att upphämtningsavgifter numera inte faller på bostadsrätterna utan på fastighetsägaren. Dock kan bostadsrättsföreningen få betala för de investeringar som görs för att uppfylla kravet om kvartersnära utrymmen i nära anslutning till fastigheten samt kostnader för exempelvis kärl och rengöring.

*SBC Sveriges BostadsrättsCentrum är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter