Kategoriarkiv: Uncategorized

Regeringens förslag på upphävt producentansvar bidrar till tidningarnas fortsatta överlevnad

Den 1 juli skickade miljödepartementet ut sin remiss av promemorian gällande kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper. Regeringen föreslår i remissen att producentansvaret för returpapper, som har funnits sedan 1994, ska upphävas. Istället är det kommunerna som från den 1 januari 2022 ska tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för att samla in returpapper.

Läs mer

Altinget: SJF och TU – Beslutet möjliggör fortsatt granskning av makthavare

I förra veckan publicerade ordförande för Journalistförbundet, Ulrika Hyllert, och Vd för Tidningsutgivarna, Ewa Thorslund,  en debattartikel i Altinget om sin syn på regeringens beslut om att upphäva producentansvaret för returpapper och tidningar. Tydligt blev att de inte höll med om den bild som andra debattörer målat upp i media under den senaste tiden, om att journalistiken smiter från ansvaret och låter miljön ta smällen.

Läs mer

Möte om returpappersinsamlingen i miljö- och jordbruksutskottet

I fredags den 15 maj hölls det ett möte i riksdagens miljö- och jordbruksutskott rörande insamlingen av och producentansvaret för returpapper. Mötet hölls med anledning av moderaternas utskottsinitiativ kring returpappersinsamling men även regeringens besked från den 23 april om att upphäva producentansvaret för returpapper och kommunalisera insamlingen diskuterades. Regeringen menar att ett avskaffat producentansvar för returpapper är en nödvändig åtgärd för att mildra den svåra situationen som tidnings- och mediebranschen och den fria journalistiken befinner sig i. Syftet med fredagens möte var således att samla in synpunkter och perspektiv från parter som berörs av beslutet.

Läs mer

Papperskretsen välkomnar upphävt producentansvar

Igår 23 april meddelade regeringen att man avser upphäva producentansvaret för returpapper som funnits sedan 1994. Ansvaret för insamling och behandling av returpapper kommer istället att ligga på kommunerna framöver. Papperskretsen tycker att det är glädjande att regeringen lyssnat på branschen och välkomnar beskedet.

Läs mer

Dagens Media: ”Det behövs ett krispaket för tidskrifter och tidningar”

Det råder ingen tvekan om att det är tufft för mediebranschen just nu och det krävs politiska åtgärder för att inte låta mediebranschen gå under som en följd av coronakrisen. Detta lyftes i en artikel av Kerstin Neld och Helle Klein i Dagens Media i slutet av mars. De menar att det behövs ett särskilt krispaket för just tidskrifter och tidningar.

Läs mer

Återrapportering från krismöte med demokrati- och kulturministern

Coronakrisen har lett till ökad press på en redan hårt ansatt mediebransch, bland annat i form av halverade annonsintäkter. Med anledning av mediebranschens svåra situation kallade demokrati- och kulturminister Amanda Lind (MP)tidigare i veckan in till ett krismöte på onsdagen den 25/3 med företrädare från mediebranschen. Nu rapporterar flera medier om onsdagens krismöte.

Läs mer

Nya Wermlands-tidningen: Lars Mejern Larsson (S) om nya återvinningssystemet – ”Ett hot mot demokratin”

Riksdagsmannen Lars Mejern Larsson (S) uttalar sig ännu en gång om det nya fastighetsnära insamlingssystemet för förpackningar och tidningar och dess finansiella konsekvenser för Sveriges journalister. Enligt rådande producentansvar kommer kostnaderna för utvecklingen av insamlingssystemet för papper och tidningar landa på pappersproducenterna. Detta oroar tidningsbranschen och Lars Mejern Larsson eftersom det oundvikligen kommer leda till höjda priser på papper och därigenom innebära ökad ekonomisk press på en redan hårt utsatt tidningsbransch.

Läs mer

Ett samarbete för återvinning

Translate »