Kategoriarkiv: Uncategorized

Att inte stödja den oberoende journalistiken är ett hot mot demokratin

De senaste veckorna har insamlingssystemet för returpapper och tidningar i förhållande till tidningsbranschens överlevnad diskuterats intensivt. Papperskretsen ser en uppenbar fara med att pressa dagens insamlingssystem så att kostnaderna ökar kraftigt och innebär ett hot mot existerande tidningsaktörers verksamhet. Det är en fråga Papperskretsen tillsammans med Tidningsutgivarna, Gratistidningarna och Sveriges Tidskrifter har adresserat till regeringen. Läs repliken här.

Läs mer

Lokal journalistik betalar notan för insamlingssystemet

Den tryckta pressen står inför sin största utmaning någonsin, med stora effekter för samhället.  Att den granskande och opinionsskapande tryckta nyhetspressen är på tillbakagång är en demokratifråga, och bevarandet av den oberoende och fria journalistiken är en av samtidens mest centrala frågeställningar.

Läs mer

DN Debatt: Utbyggt insamlingssystem kan tvinga tidningar att lägga ned

REPLIK DN DEBATT 3/12. Ökad press på tidningsbranschen i form av krav att erbjuda ett utbyggt insamlingssystem kommer leda till dramatiskt ökade kostnader. Konsekvensen blir flera nedläggningar av lokala nyhetsaktörer, ökade abonnemangskostnader för tidningsläsare och färre aktörer och medborgare som deltar i samhällsdebatten, skriver företrädare för medier, grafisk industri och insamlingsföretag.

Läs mer

Papperskretsen: Vad händer nu?

Senast 31 mars 2020 måste samtliga producenter på den svenska marknaden ansöka om tillstånd att bedriva tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) av returpapper och tidningar från 1 januari 2021 – alternativt ansluta sig till ett TIS. Papperskretsen tydliggör vägen fram till dess.

Läs mer

Helle Klein vill trycka på paus

Helle Klein, chefredaktör på Dagens arbete, skriver på ledarsidan i dag att regeringens politik för återvinning och insamling är ogenomtänkt och riskerar att få förödande konsekvenser på en bransch som faktiskt i dag är riktigt bra på återvinning.

Läs mer

Insikter från Almedalen 2019

Inför hösten har Papperskretsen samlat ihop insikter från intressanta diskussioner om insamling och återvinning från Almedalsveckan. Nya affärsmodeller, ny teknik, bättre politiska styrmedel och stärkt samarbete i hela värdekedjan var några av de kritiska komponenter som lyftes fram av de flesta för att lyckas med omställningen till ett cirkulärt samhälle.

Läs mer

Ett samarbete för återvinning

Translate »