Kategoriarkiv: Uncategorized

Regeringens utredare om avfallsinsamling besöker Hylte bruk

På måndagen (15/2) besökte regeringens utredare Mia Torpe Hylte bruk i Småland, ett av norra Europas största pappersbruk med månghundraåriga anor. Torpe utreder en kommunalisering av insamlingsdelen av producentansvaret, alltså ansvaret för att samla in avfall till återvinning.

Producentansvaret innebär sedan 1994 att de som producerar tidningar, förpackningar mm. och sätter dem på marknaden är ansvariga för att se till att de samlas in och återvinns, men Torpes utredning ska föreslå sätt att kommunalisera ansvaret för insamling.

Som ett led i detta arbete gjorde utredaren studiebesök på Hylte bruk, som tillverkar tidningspapper och tryckpapper för dagstidningar, reklamtryck och andra ändamål. På bruket träffade hon bland andra Andreas Boo och Kenneth Ohlsson, VD respektive ordförande för Pressretur som är företaget genom vilket pappersproducenterna tar sitt insamlings- och återvinningsansvar. Från Stora Enso, som äger bruket, träffade Mia Torpe Eva Hultén, inköpschef, Henrik Axelsson, informationschef, samt Håkan Naij, VD på Stora Enso Hylte.

”Returpapper är en central och viktig strategisk råvara för Hylte bruk” säger Andreas Boo. Idag samlas över 90 % av alla tidningar i Sverige in och återvinns, en mycket högre siffra än det internationella genomsnittet. Vårt svenska system håller världsklass! Andreas Boo är dock orolig för att en kommunalisering av insamlingen kan riskera det system producenterna byggt upp för att ta ansvar för miljön och återvinna.

”Idag har vi ett väl fungerande system som är allmänt känt och inarbetat hos medborgarna som sorterar och lämnar in sitt material, och som dessutom enligt alla undersökningar uppskattar vårt system. Att bryta upp detta system på så många olika aktörer, 290 kommuner och tiotusentals olika producenter, riskerar att skapa stor osäkerhet och otydlighet om vad som gäller.”

Detta kan leda till att mängden insamlat material och dess kvalitet försämras. Ett fragmenterat insamlingssystem riskerar dessutom att göra returfiber dyrare, vilket kan leda till att det återvinns mindre i Sverige överlag. Mot bakgrund av regeringens ambitiösa 2020-mål är detta en allvarlig utveckling. Pappersindustrin har sagt att ifall man lägger ansvaret för insamling på kommunerna kommer inte detta mål att nås.

”Budskapet till Mia Torpe var att behålla en obruten ansvarskedja”, säger Andreas Boo. ”Om vi har ett producentansvar är det rimligt att man ansvarar både för insamling och återvinning, det är svårt att bibehålla och utveckla ett effektivt återvinningssystem om vi inte får ta ansvar fullt ut för materialet i hela flödeskedjan in till återvinningen.”

För att vi i Sverige ska fortsätta ha en pappersåtervinning i världsklass, där den absoluta majoriteten av det som sätts på marknaden faktiskt återvinns, säger Andreas Boo att man måste bibehålla kvalitet, mängd och kostnad för materialet som kommer in till återvinning.

”Vår förväntan är att politiken kommer till sans, och inser att man riskerar alldeles för mycket genom att rubba det redan väletablerade system vi har idag.”

Andreas Boo är nöjd med besöket, och säger att utredare Mia Torpe tagit till sig av pappersindustrins oro och verkar förstå deras argument: ”Vi har levt i osäkerhet i det här systemet ända sedan det instiftades på grund av återkommande utredningar. Vi önskar ett tydligt ställningstagande för att dagens system ska fortsätta gälla, med tydliga spelregler och kravställningar. Då är vi, producenterna, här för att ta det ansvaret och fortsätta utveckla systemet.”

Återvinningsindustrierna pekar på cirkulär ekonomi som jobbskapare – om staten ger rätt incitament

En övergång till en cirkulär ekonomi skulle kunna skapa cirka 100 000 nya jobb i Sverige, skriver Anders Wijkman och Britt Sahleström, ordförande och vd för Återvinningsindustrierna, i Dagens Samhälle. Siffran kommer från en studie genomförd av Romklubben, McKinsey och Europeiska Miljöbyrån. Men Wijkman och Sahleström menar att övergången till cirkulär ekonomi går alldeles för långsamt. Det finns en vilja hos företagen och stora materialresurser att ta tillvara, men då krävs att regeringen visar att man menar allvar och ser till att återvunna råvaror premieras framför jungfruliga, att avfallsmarknaden öppnas upp för ökad konkurrens och innovation, och att osäkerheter i regelverket reds ut. Läs hela artikeln här.

FTI:s VD tar debatten mot den ökade avfallsförbränningen

I måndags publicerade Förpacknings- och Tidningsinsamlingens VD Kent Carlsson en debattartikel på Dagens Samhälles hemsida där han lyfter fram fördelarna med dagens återvinningsmodell med producentansvar och riskerna med att avveckla modellen och kommunalisera avfallshanteringen, om regeringen vill nå de mål man satt upp till 2020 och minska förbränningen av osorterade sopor.
Läs hela artikeln här.

Förnybara råvaror glöms bort inom cirkulär ekonomi

I veckan anordade Miljöaktuellt konferensen Agenda 2016. I debatten om hur den cirkulära ekonomin ska utvecklas har frågan om förnybara råvaror kommit i skymundan. Det menar Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak, som uppmanar Sverige att driva på utvecklingen av en bioekonomi.

– Svenska politiker och EU-kommissionen pratar huvudsakligen om återvinning och delningsekonomi när det handlar om cirkulär ekonomi. Men det är viktigt att se helheten och bredda perspektivet. I en verkligt cirkulär ekonomi måste råvarorna komma från förnybara källor, säger han till MiljöRapporten. Nyheten publiceras i Miljörapporten direkt den 29 januari.

Domen fastställd: Det kommunala renhållningsföretaget VafabMiljö betraktas inte som producent

Det kommunala bolaget VafabMiljö får inte längre samla in returpapper. Det fastställde Mark- och miljööverdomstolen i ett domslut den 21 maj 2015. VafabMiljö ger ut en tidning och cirkulationsblad lokalt till hushållen med information om dess verksamhet och säger sig med anledning av det vara producent. Men enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning anses företaget inte vara producent av returpapper i lagstiftningens mening då de inte yrkesmässigt producerar returpapper. Domslutet innebär att Vafab ska upphöra med den insamling och bortforsling av returpapper som de hittills bedrivit inom Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun.

Läs avgörandet från Mark-och miljödomstolen här.

13 höjdare: ”Regeringen äventyrar miljömålen”

Framgångar på återvinningsområdet riskeras – liksom möjligheten att nå de nya och ambitiösa mål som satts till år 2020. Så kan regeringens avisering om att kommunalisera stora delar av näringslivets arbete med återvinning sammanfattas. I stället för att låta näringslivet fortsätta satsa så väntar i värsta fall återigen långa och komplicerade utredningar med ett dödläge som följd, skriver 13 vd:ar. Läs mer på Dagens samhälle.

Svenskarnas syn på återvinning

I början av 2015 gav Pressretur analysföretaget United Minds i uppdrag att genomföra en allmänhetsundersökning om svenskarnas syn på pappersåtervinning och facit är att hela 82 procent av konsumenterna tycker att tidningsinsamlingen fungerar bra eller mycket bra. Läs mer om undersökningen här!

Så återvinns en papperstidning

Att återvinna tidningspapper sparar energi. Samtidigt gör fibrerna en annan slags miljönytta under sin användning — de binder kol. Läs mer om vad som händer med din tidning efter att du kastat den i hålet i containern på återvinningsstationen här.

Ett samarbete för återvinning

Translate »