CEPI har lanserat interaktiv plattform och en ny hållbarhetsrapport

Massa- och pappersindustrins europeiska branschorganisation, CEPI, har lanserat en webbaserad hållbarhetsplattform som gör data och prestationer tillgängliga för allmänheten. Plattformen kommer att uppdateras efterhand och stödja industrins budskap.

Man passar även på att släppa en hållbarhetsrapport som beskriver läget och hur man ska bidra till Europas vision om en konkurrenskraftig, cirkulär ekonomi med ökad andel biobaserade produkter och en kraftigt minskad klimatpåverkan. CEPI har en vision om att fram till 2050 minska klimatutsläppen med 80 % och samtidigt öka värdet på fiber- och pappersindustrin med 50 %. Detta genom produktinnovation, marknadsutveckling, ökad produktivitet och effektivare processer. Man har också högt ställda krav vad gäller ansvarsfullt skötta skogar. Biodiversitet är en central fråga och skogarna ska ge en naturlig livsmiljö för vilda djur.

CEPI lyfter fram ett par goda exempel på arbetet mot en cirkulär ekonomi. Ett av dem är det nu avslutade EU-finansierade programmet IMPACTPapeRec, som syftade till att öka den separata insamlingen av papper och kartong och minska avfall som går till deponi.

Papperskretsen välkomnar plattformen från CEPI som lyfter betydelsen av att vi behöver höja industrin till en ny nivå. Här ligger Sveriges system i framkant som visat på ett det går att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Ett system som är kostnadseffektivt för producenterna och kostnadsfritt för konsumenterna, kommunen och staten. I dagens politiska läge är det centralt att branschaktörer går samman och hittar en lösning som bidrar till de högre målen om producentansvar, cirkularitet och bioekonomi.”

I Sverige är det Skogsindustrierna som representerar medlemskapet i CEPI.