CEPI:s VD om pappersåtervinning och cirkularitet

Svensk pappersåtervinning är betydligt mer effektiv än i övriga Europa. Det framgår i en intervju med Sylvain Lhôte, VD för CEPI – den europeiska pappersindustrin, på Euractivs hemsida. För att nå en effektiv återvinningsgrad över 70 procent, som är snittet i Europa idag, krävs en högre kvalitet på det insamlade materialet, enligt Lhôte. Det svenska kretsloppssystemet är ett gott exempel på hur högre återvinningsgrader kan nås, något som vi tidigare uppmärksammat på Papperskretsen.

 

sylvain-lhote_0

(Sylvain Lhôte/Foto: CEPI)

 

Vidare framgår i intervjun att om det inte finns incitament för återvinning och det saknas en helhetssyn på systemet riskerar insamlat papper bara gå på råvaruexport – exempelvis till Asien – istället för att bidra till en cirkulär europeisk industri. Att europeisk skogsråvara växt med en yta motsvarande Schweiz under de senaste tio åren visar tydligt på potentialen av den biobaserade och cirkulära ekonomin. EU:s stora tillgång på skog lägger grunden för en materialväxling från fossilt till förnybart, och därmed en minskad klimatpåverkan.

Läs hela artikeln här!