Checklista – val för ökad återvinningsbarhet

Papperskretsens nyligen framtagna checklista vägleder designers, producenter och inköpare till smartare val som ökar återvinningsbarheten. Ju högre återvinningsbarhet, desto fler gånger kan trycksaken återvinnas och bli till en ny pappersprodukt!

Här är några av de saker som är viktiga att tänka på i produktionsprocessen för att öka återvinningsbarheten av en pappersartikel:

 

Vill du få fler tips och råd, eller har frågor kring återvinning av papper? Hör av dig till oss på mejl: info@papperskretsen.se

Texten ovan har tidigare publicerats i Magasinet Papper. Vill du läsa om fler spännande innovationer med koppling till skogen och återvinning, läs senaste numret här. Vill du ha en tryckt kopia, mejla adressuppgifter till info@papperskretsen.se