Dagens Media: ”Det behövs ett krispaket för tidskrifter och tidningar”

Det råder ingen tvekan om att det är tufft för mediebranschen just nu och det krävs politiska åtgärder för att inte låta mediebranschen gå under som en följd av coronakrisen. Detta lyftes i en artikel av Kerstin Neld och Helle Klein i Dagens Media i slutet av mars. De menar att det behövs ett särskilt krispaket för just tidskrifter och tidningar.

I artikeln beskriver de ett post-corona samhälle där arbetslösheten är rekordhög, tiotusentals småföretag gått i konkurs och mediebranschen, ryggraden i den svenska demokratin, har knäckts. Det skulle vara ett hårt slag mot demokratin om mångfalden i tidskriftsbranschen skulle försvinna till följd av corona och dess ekonomiska konsekvenser på branschen.

För att undvika detta scenario presenteras sju olika politiska åtgärder som Kerstin Neld och Helle Klein skulle vilja se att politiken genomför. Den första punkten på listan är att helt avskaffa returpappersförordningen. Förordningen är inte nödvändig för just tidningar och returpapper då insamlingen av detta redan når de uppsatta målen med dagens välfungerade system. De lyfter även stöd vi intäktsbortfall och skattebefrielse för moms.

Läs hela artikeln här.