Dagens media: DN under 500.000-strecket

Den 18 februari publicerade Dagens media en artikel om den tryckta pressens minskade räckvidd. En undersökning genomförd av Orvesto konsument visar att näst intill samtliga tryckta upplagor från tidningshusen minskar. Till och med Dagens Nyheter har nu en räckvidd på under 500 000 läsare.

Det är välkänt att tidningsbranschen har det tufft just nu, i och med förändrade läsvanor och finansiella påfrestningar har tidningsvolymerna minskat och flera stora tidningshus har varit tvungna att lägga ner. Mellan 2007 och 2018 minskade den totala tidningsvolymen i Sverige med 8 procent per år och framåt förväntas minskningstakten öka till ca 12 procent per år. I artikeln som Dagens Media publicerat presenteras nu också faktiska siffror över hur flera av de stora tidningshusen tappar räckvidd bland läsarna. Vilket tydligt bekräftar den svåra situationen som tidningshusen står inför.

De siffror som presenteras i artikeln är den genomsnittliga räckvidden per utgåva och förändringen av denna från 2018 till 2019.  Göteborgs-Posten är den tidning som tappat mest och är nu nere på under 203 000 läsare vilket motsvarar en procentuell minskad räckvidd på 23,4 procent. Sedan har vi Svenska Dagbladet som har fått en minskad räckvidd med 17,2 procent och är nere på under 300 000 läsare samt Dagens Nyheter som har fått en minskad räckvidd med 15,6 procent och, som sagt, är nere på under 500 000 läsare. Endast ett fåtal tidningar har utökat sin räckvidd och det är gratistidningar i Stockholm, ökningen är dock mycket liten och varierar mellan 0,5 till 2,1 procent hos de olika tidningarna.

Läs hela artikeln och Orvestos sammanställning av den förändrade räckvidden här!