Dagens media: Tidningarnas oro för nya pappersreglerna: ”Dyrare tidningar eller färre journalister”

Den 16 januari publicerade Dagens media en artikel om de befarade effekterna av de nya reglerna för pappersinsamling som träder i kraft om ett år. Beslutet riskerar att drabba tidningshusen hårt. När Dagens Media vänder sig till kulturminister Amanda Lind (MP) säger hon att hon förstår tidningshusen oro, men vad som görs i frågan är dock oklart.

Dagens media gick ut och frågade Sveriges största tidningshus om vilka politiska beslut som skulle kunna underlätta tidningshusen tillväxt. Ett problem som togs upp upprepade gånger hos de tillfrågade var den nya reformen om fastighets- och kvartersnära återvinning. Tidningshusen ser reformen som ett stort hot då det kan komma att leda till ökat pris på papper på 50-75%, vilket är ett hårt slag mot en redan hårt pressad tidningsbransch.

Regeringens svar på tidningsbranschens pressade situation är ett ökat mediestöd vilket dock, i och med reformen, hotas ätas upp av de ökade papperskostnaderna, menar TU:s avgående vd Jeanette Gustafsdotter.

Det som miljödepartementet riskerar att tillföra i extra kostnader för journalistisk verksamhet […] äter upp mediestödet.”

– Jeanette Gustafsdotter, VD Tidningsutgivarna

Dagens media vände sig till Amanda Lind, kultur- och demokratiminister för att få en inblick i hur regeringen ser på problematiken. Amanda Lind menar att det är viktigt med ett välfungerande återvinningssystem och att det är det som är syftet med reformen. Samtidigt säger hon att de förstår tidningshusens oro och att de kommer följa frågan.

Vi följer frågan och är angelägna om att hitta vägar framåt för att stödja journalistiken

– Amanda Lind (MP), kulturminister

Läs hela artikeln här.