Dagens Nyheter: Tidningsutgivarna – Här är krisåtgärderna som krävs för att rädda medierna

I Dagens Nyheter skriver Viktoria Svenberg, ordförande Tidningsutgivarna, idag om hur den pågående krisen slår hårt mot alla företag i Sverige och drabbar medierna. Coronapandemin drabbar den redan krisande mediebranschen dubbelt när företagen på grund av krisen slutar att annonsera.

Vi föreslår därför idag ett antal omedelbara krisåtgärder med effekt både på kortare och längre sikt

– Viktoria Svenberg, ordförande Tidningsutgivarna

Artikeln tar upp att Sverige just nu utsätts för en svår påfrestning på grund av infektionssjukdomen COVID-19. Tidningsutgivarna, organiserade i branschorganisationen TU-Medier i Sverige (TU), har för miljoner svenska mediekonsumenter en samhällsviktig roll som nyhetsförmedlare och opinionsbildare i text, ljud och bild.

TU framhåller att detta riskerar att få förödande effekter hos branschen i form av massuppsägningar och nedläggningar av titlar och föreslår därför fem omedelbara krisåtgärder. I punkt fyra lyfts bland annat returpappersförordningen.

“TU hemställer om att regeringen omedelbart beslutar att genomförandet av den tidigare beslutade returpappersförordningen skjuts upp eller helst avskaffas helt. Trots att Sverige i dag har den högsta återinsamlingsgraden om cirka 90 procent, ett mål som övriga EU önskar uppnå först om 10 år, riskerar dagspressen en ökad kostnad om cirka 465 miljoner kronor om året på grund av ökade kostnader för returpappersförordningen

Läs artikeln i sin helhet här.