Dagens politik – för morgondagens återvinning

Rena fraktioner är nyckeln för att uppnå höga återvinningsnivåer. För att främja detta krävs politisk långsiktighet och ett tydligt producentansvar. Detta understryker Pressretur i sitt kommande svar på regeringens remiss Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren. Regeringsförslaget innebär kraftigt höjda kostnader för en struktur som inte lär generera högre återvinningsgrader, något som Pressretur vänder sig emot.

Kostnadsökningen gör regeringens politik kontraproduktiv. Per Hultengård, chefsjurist Tidningsutgivarna (TU), förklarar att presstödet endast ges till mindre tidningar – men att det är nog så viktigt för att säkerställa en mångfald inom media. ”Vidare är distributionsstödet lågt, även om det nu höjs, och det är en viktig åtgärd för att säkerställa distribution av tidningar i framför allt glesbygd. Att samtidigt kraftigt öka vår kostnad är ologiskt. Den positiva effekten försvinner och blir till och med kraftigt negativ med det nu presenterade förslaget.”

Papperskretsen ser att det är viktigt att regeringens förslag visar på en medvetenhet om hur utvecklingen inom branschen ser ut. Andreas Boo, vd Pressretur, framhåller att ”detta finns inte i regeringens förslag då ingen konsekvensanalys har genomförts. För tidningsbranschen innebär förslaget inga vinnare men många förlorare”.