Den återvunna råvaran i fokus under branschkonferens

I veckan höll Återvinningsindustrierna stämma och konferens på temat att öka konkurrenskraften för cirkulära material och produkter. Miljöminister Karolina Skog och regeringens utredare för cirkulär ekonomi, Ola Alterå, var några av talarna under dagen.

I inledningsanförandet lyfte miljöminister Karolina Skog bland annat EU:s cirkulär ekonomi-paket, som är inne i slutförhandlingar, den kommande plaststrategin inom unionen samt ekodesigndirektivet som nu ökar fokus på kriterier om återanvändning och återvinningsbarhet.

Under efterföljande frågestund ville branschen bland annat veta om miljöministerns syn på insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar – en fråga kopplat till producentansvaret som debatterats flitigt under de senaste månaderna. Hon hänvisade då till pågående politiska förhandlingar och avböjde att lämna besked. Miljöministern kommenterade heller inte det förväntade resultat av dessa förhandlingar, något som mottogs positivt och sågs som en öppning av flera konferensdeltagare som tidigare oroats över Karolina Skogs utspel om en kommunalisering.

Efter presentationerna fick medlemsföretagen på plats dela kunskap och erfarenheter i workshops och lämna förslag på åtgärder och styrmedel för att öka konkurrenskraften för återvunnet material. Därefter fick en panel bestående av representanter från båda de politiska blocken tycka till om förslagen. Även här dök frågan om producentansvaret upp, där man konstaterade att politiken inte levererat på de långsiktiga spelreglerna som branschen efterfrågat sedan länge. Med de pågående politiska diskussionerna hoppas man kunna skapa stabilitet i avfallssystemet och säkra försörjningen av återvunnen råvara – nu och i framtiden.

Kort om konferensen på Återvinningsindustriernas hemsida