Den svenska bioekonomin på tillväxt

I juli i år gav regeringen Tillväxtanalys och Statistiska Centralbyrån i uppdrag att kartlägga och analysera utvecklingen av den svenska bioekonomin. Idag redovisade myndigheterna sin rapport där den biobaserade ekonomin beräknas utgöra 11,3 procent av Sveriges totala BNP och ge 350 000 arbetstillfällen. En stor del av värdet genereras inom skogsindustrin. Med analysen som bas ska politiken nu hitta strategier och styrmedel som driver på bioekonomin ytterligare.

– Det är glädjande att vi nu har siffror att ta avstamp från i diskussionerna kring den svenska bioekonomin och hur den ska kunna växa. Producentansvaret kommer att vara en viktig pusselbit i denna utveckling för att säkerställa att träfiberns fulla potential tas tillvara på. Genom att skogsindustrin ansvarar för att samla in och återvinna produkterna de sätter på marknaden ökar resurseffektiviteten och råvaran till nya produkter säkras, kommenterade Andreas Boo, VD på Pressretur, resultaten i Tillväxtanalys och SCBs rapport.

Läs regeringens pressmeddelande samt hela rapporten här.