Den svenska tidningsåtervinningen – ett garanterat slutet kretslopp

Papperskretsen garanterar att 100 procent av de tidningar och andra trycksaker som lämnas i insamlingssystemet återvinns till nya produkter – allt enligt ÅtervinningsGarantin.

 

aeg

 

Än så länge har svenskarna återvunnit 69 000 ton tidningar och trycksaker i år. Under hela 2016 återvann svenskarna 238 000 ton totalt. Papper är det mest återvunna materialslaget i Sverige och i världen.

86 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att det avfall man återvinner blir till nya produkter, enligt en undersökning genomförd av United Minds från 2015. Med ÅtervinningsGarantin kan svenskarna känna sig trygga att gårdagens tidning faktiskt blir till nya produkter. Exempelvis används återvunnen fiber till nya tidningar och tryckt material, men också till kartong, toalettpapper och servetter.

– I Sverige har vi ett väletablerat insamlings- och återvinningssystem som gör det möjligt för oss att ge den återvinnande medborgaren ett löfte – att allt material faktiskt tas tillvara på och kommer till användning igen och igen, säger Andreas Boo, VD på Pressretur.

Enligt samma undersökning tycker 70 procent att det inte är OK att tidningar transporteras utomlands för att återvinnas. I Sverige finns tre pappersbruk – Hylte bruk, Edet bruk och Katrinefors bruk – som tar emot medborgarnas gamla tidningar och gör nya produkter. Bruken som tar emot materialet är dessutom miljöcertifierade vilket innebär att anläggningarna minimerar restprodukter och minskar energiförbrukningen, vilket i sin tur ökar miljöeffekten ytterligare.

Läs mer om Papperskretsens Återvinningsgaranti här!

Ta del av undersökningen Svenskarnas syn på återvinning – med tidningar i fokus här!