”Det är väldigt enkelt att återvinna!” – Johan Rabe, VD Tetra Pak Nordics

Denna vecka intervjuas Johan Rabe, VD på Tetra Pak Nordics, i Veckans Affärers Hållbarhetspodd med Jessica Cederberg Wodmar. I avsnittet berättar Johan Rabe om hur Tetra Pak jobbar med hållbarhet, att återvinning är en av grundpelarna i miljöarbetet och att företaget påbörjat en resa från fossila material till förnybara i hela sin produktion.

Johan Rabe beskriver också tre tydliga trender på hållbarhetsområdet i programmet:

Från fossilt – allt fler aktörer inser värdet av att röra sig från fossila råvaror, i form av energi och material, till alternativa råvaror vilket medför både miljö- och konkurrensfördelar.

Den medvetna konsumenten – medvetenheten om hållbarhet och miljö har ökat kraftigt hos konsumenter under senare år vilket givetvis inverkat positivt på efterfrågan för hållbara produkter och förpackningar.

Digitaliseringen – idag kan kunskap enkelt spridas via sociala medier, vilket ökar medvetenheten kring hållbarhet hos konsumenter. Modern teknik möjliggör också att spårbarhet numera kan byggas in i produkter. Varje förpackning från Tetra Pak exempelvis har ett unikt nummer som kan redogöra för vilken skog materialet kommer ifrån, när och var produkten producerades, vilken mjölkgård innehållet kommer ifrån osv.. Transparens genom hela värdekedjan ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val samtidigt som företagets trovärdighet ökar.

 

Lyssna på hela poddavsnittet med Johan Rabe, VD på Tetra Pak Nordics, här!