DN rapporterar: Lätt att dela Juholts sorg, men svårare att lösa dagspressens kris

Dagens Nyheter rapporterade i slutet av november att behovet av presstöd hos lokaltidningar ökat under de senaste åren samtidigt som allt fler har blivit tvungna att stoppa utgivningen. Det är ett problem som har konsekvenser långt utanför den enskilda tidskriftens verksamhet.

”Det är inte en tidning som läggs ned. Det är samhället som dör”, skriver ledarskribent och mångårig medarbetare, Håkan Juholt (S) i samband med nedläggningen av Östra Småland. Siffrorna har talat sitt tydliga varningsspråk. Östran hade 14 fast anställda journalister, fick drygt 13 miljoner i statligt presstöd och gick ändå med fyra miljoner i förlust 2018, i en urstark högkonjunktur.

Den svenska dagspressen har de senaste åren gått igenom olika faser som lett till den situationen branschen befinner sig i idag. Fas 1 var att främja konkurrens med förstatidningen genom att ge finansiellt stöd till andratidning dvs. nyansera debatten genom stöd till höger- eller vänsterinriktade tidningar. Fas 2 innebar ökat presstöd till andratidningen och fas 3 att förstatidningen köpte upp andratidningen. I fas 4, där vi är idag, har andratidningen börja läggas ned i stor uträckning. Frågan är om vi redan nu går in i fas 5, där även förstatidningarna börjar läggas ned. Faktum är att det redan idag finns förstatidningar som inte kan bedriva journalistik verksamhet utan skattefinansierade räddningsbidrag. Siffrorna talar sitt tydliga varningsspråk.

I artikeln belyses också svårigheterna med att konkurrera med jättar såsom Google och Facebook. Det viktigaste är dock enligt artikeln att alla, såväl politiker som medborgare, tar till sig av Håkan Juholts sista ledartext: det är faktiskt samhällen som dör när redaktioner stänger ned. I varje fall skyndar det på processen. Det är dags att sluta blunda för det.

Läs hela artikeln här!

Läs Juholt artikel i Östra Småland här!