Domen fastställd: Det kommunala renhållningsföretaget VafabMiljö betraktas inte som producent

Det kommunala bolaget VafabMiljö får inte längre samla in returpapper. Det fastställde Mark- och miljööverdomstolen i ett domslut den 21 maj 2015. VafabMiljö ger ut en tidning och cirkulationsblad lokalt till hushållen med information om dess verksamhet och säger sig med anledning av det vara producent. Men enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning anses företaget inte vara producent av returpapper i lagstiftningens mening då de inte yrkesmässigt producerar returpapper. Domslutet innebär att Vafab ska upphöra med den insamling och bortforsling av returpapper som de hittills bedrivit inom Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun.

Läs avgörandet från Mark-och miljödomstolen här.