Vad är ÅtervinningsGaranti

Återvinningsgaranti är ett erbjudande från Papperskretsen. Vi garanterar 100 procent återvinning av de tidningar och andra trycksaker som du lämnar i vårt återvinningssystem. Vi tar ansvar för hela återvinningskedjan – i hela landet. Tack vare Återvinningsgarantin minimerar vi också restprodukter, ökar miljöeffekten och minskar energiförbrukningen. Det är möjligt tack vare våra miljöcertifierade svenska pappersbruk.

Translate »