Fastighetsnära insamling (FNI)

Om alla boende i en fastighet källsorterar sitt hushållsavfall och lämnar sina använda förpackningar och tidningar till återvinning minskar den mängd restavfall som måste förbrännas.

 

Många fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar ordnar insamling i eller intill fastigheten, med insamling av förpackningar av glas, plast, papper och metall samt tidningar. Fastighetsansvarig tecknar avtal med en avfallsentreprenör som i sin tur tecknar avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Pressreturs och/eller SvenskGlasåtervinnings entreprenörer. Det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet tas efter tömning om hand på samma sätt som det som lämnas in på återvinningsstationerna.

Fastighetens totala kostnad för sophämtning, inkluderat extra kostnader för källsortering via den fastighetsnära insamlingen, blir ofta lägre än kostnaden för sophämtning utan källsortering. De insamlade förpackningarna och tidningarna materialåtervinns och ersättningen som ges till avfallsentreprenören för materialet leder till att denne kan ge fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ett lägre pris på hämtningen.

År 2020 samlade Pressretur in och återvann drygt 140 000 ton returpapper. Vi ger medborgarna en Återvinningsgaranti så att alla kan vara säkra på att insatsen gör skillnad. 100 procent av det returpapper som lämnas blir till nya pappersprodukter i ett cirkulärt kretslopp.

Translate »