Mer ansvar – inte mindre

Idag är det kommunerna som äger ansvaret för information till hushållen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) och Pressretur har tillsammans med övriga materialbolag redan idag en strategi för att utveckla och utöka branschens åtaganden inom ramen för producentansvaret. De områden som FTI och Pressretur gemensamt satsar på för att förbättra kvalitet och servicenivå är följande:

  1. Samarbete. Vi vill sluta samverkansavtal med alla Sveriges 290 kommuner för att utveckla samarbetet och nå en bättre service. FTI satsar dessutom vidare på att definiera och driva utvecklings- och samarbetsprojekt med kommuner och andra intressenter. I dagsläget har avtal slutits med 46 kommuner.
  2. Fastighetsnära insamling. För att öka insamlingsnivåerna totalt sett blir en utbyggd fastighetsnära insamling en viktig del. Från Pressreturs perspektiv är utgångspunkten att man ska utöka den fastighetsnära insamlingen där behoven är som störst.
  3. Återvinningsstationer. Vi gör en stor satsning på upprustning och skötsel av landets återvinningsstationer.
  4. Kvalitetskontroller. Vi kommer att göra löpande kvalitetskontroller längs hela återvinningskedjan där hushållens betyg på servicenivån är vägledande för förbättringarna.
  5. Informationsinitiativ. FTI vill tillsammans med materialbolagen, bl.a. Pressretur, ta ett större ansvar för direktinformation till hushållen om källsortering av förpackningar och tidningar. Informationsansvaret kan utvecklas i samarbete med kommunerna med särskild tonvikt på vilka kanaler som är effektivast för att nå enskilda konsumenter.
Translate »