Mer ansvar – inte mindre

Idag är det kommunerna som äger ansvaret för information till hushållen. Pressreturs nära samarbetspartner Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) arbetar tillsammans med övriga materialbolag med en strategi för att utveckla och utöka sina  åtaganden inom ramen för producentansvaret. De områden som FTI satsar på för att förbättra kvalitet och servicenivå är följande:

  1. Samarbete. FTI vill sluta samverkansavtal med alla Sveriges 290 kommuner för att utveckla samarbetet och nå en bättre service. FTI satsar dessutom vidare på att definiera och driva utvecklings- och samarbetsprojekt med kommuner och andra intressenter. I dagsläget har avtal slutits med 46 kommuner.
  2. Fastighetsnära insamling. För att öka insamlingsnivåerna totalt utreds en utbyggd fastighetsnära insamling.
  3. Återvinningsstationer. FTI gör en stor satsning på upprustning och skötsel av landets återvinningsstationer.
  4. Kvalitetskontroller. FTI gör löpande kvalitetskontroller längs hela återvinningskedjan där hushållens betyg på servicenivån är vägledande för förbättringarna.
  5. Informationsinitiativ. FTI vill tillsammans med materialbolagen ta ett större ansvar för direktinformation till hushållen om återvinning i FTI:s insamlingssystem. Informationsansvaret kan utvecklas i samarbete med kommunerna med särskild tonvikt på vilka kanaler som är effektivast för att nå enskilda konsumenter.
Translate »