Du som producent

Papperskretsen syfte är att på ett miljöeffektivt sätt nå målen i producentansvarsförordningen för returpapper. Här finner du som producent det material vi har tagit fram med syftet att öka kunskapen om papper som kretsloppsprodukt och för att öka insamlingen.

Producentansvar

Producentansvaret innebär att du som producent är ansvarig för att dina använda produkter samlas in och tas om hand på ett miljövänligt sätt. Läs mer om detta här.

› LÄS MER

Om Papperkretsen

Syftet med samarbetet i Papperskretsen är att de anslutna företagen på ett miljöeffektivt sätt ska nå målen i producentansvarsförordningen för returpapper.

› LÄS MER

Material för nedladdning

Vi garanterar 100 procent återvinning av de tidningar och andra trycksaker som du lämnar i vårt återvinningssystem. Ladda ned vår Återvinningsgaranti, vårt annonsmaterial och andra informativa foldrar kring återvinning i Sverige.

› LÄS MER

Translate »