Du som vill veta mer

Återvinning är viktigt ur ett miljö- och resursperspektiv. Den låter oss tillverka nya produkter med begränsad miljöpåverkan. För stora delar av svensk pappersindustri är tillgången på återvunnen fiber en viktig förutsättning för resurseffektiv produktion.

Miljöfakta

Fakta om återvinning ur miljö- och resursperspektiv. Så mycket återvinns i Sverige.

› LÄS MER

Pappersfakta

Fakta om papper och papperstillverkning.

› LÄS MER

ÅtervinningsGaranti

Här kan du läsa mer om ÅtervinningsGaranti.

› LÄS MER

Skolmaterial

Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad – och för att vi även i fortsättningen ska vara återvinnare i världsklass vill vi väcka våra yngsta medmänniskors intresse för hållbarhets- och samhällsfrågor. För att göra barnen medvetna om hur pappersprodukter produceras, används, återvinns och blir till en ny produkt tror vi att det är viktigt att prata om en produkts hela livscykel i undervisningen. Nedan kan du som är lärare ladda ner ett helt kit bestående av olika enheter och kreativa övningar som är tänkta att vara till hjälp i din undervisning.   Material att ladda ner:

Lärarhandledning

Film om papprets kretslopp (ladda ner filmen genom att högerklicka på den efter att ha öppnat denna länk)

Häfte om papprets kretslopp

Pappersloppa med quiz

Frågesport

Affisch

Kretsloppet

Affisch Papperstillverkning

Artikel om pappersindustrin & FN:s hållbarhetsmål nr. 12

Translate »