Miljöfakta

Återvinning är viktigt ur ett miljö- och resursperspektiv. Pappersfiber är en fullgod råvara och kan återvinnas till nya produkter fem till sju gånger innan den tjänat ut och omvandlas till energi. För stora delar av svensk pappersindustri är tillgången på återvunnen fiber en viktig förutsättning för resurseffektiv produktion. Utan den skulle vare sig råvaruförsörjningen eller marknadens behov klaras av på ett bra sätt.

Sedan producentansvaret trädde i kraft 1994 har teknik och metoder för återvinning utvecklats och är idag en viktig näringsgren i stora delar av det svenska näringslivet. Sverige nämns ofta som världsledande på återvinning, vilket åter bekräftas i en aktuell rapport från Europeiska kommissionen. Sverige placerar sig där i den absoluta täten tillsammans med några få andra europeiska länder. Europa har kommit mycket längre än övriga världen när det gäller att utveckla återvinningen.

Så mycket återvinns i Sverige

2015 års insamlingsresultat i kilo per invånare i Sverige:
•    19,93 kg glasförpackningar
•    13,51 kg pappersförpackningar (inklusive wellpapp)
•    1,58 kg metallförpackningar
•    6,08 kg plastförpackningar
•    26,24 kg tidningar

Insamlingen av mängden tidningar per person/invånare minskar i samma takt som konsumtionen av tidningspapper minskar. FTI:s delägare Pressretur AB ansvarar för återvinningen av returpappret.

 De nya läsarvanor som elektroniska media möjliggör, ser vi slår igenom även i mängden tidningar som vi får in i vår återvinning, säger Andreas Boo, vd på Pressretur. Förändringen i läsvanor är inte enbart ett svenskt fenomen utan en global företeelse.

Det insamlade pappret blir nytt tidnings- och hygienpapper. Returpapper är ett viktigt komplement till färska fibrer från skogen. Fibrerna kan återanvändas upp till sju gånger innan de blir obrukbara.

Källa: http://www.ftiab.se/179.html

Läs vår rapport om svenskarnas syn på återvinning här!

Avfallsstatistik

4 703 790  ton avfall behandlades i Sverige 2015. Det är en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Avfallsmängden var 478 kilo per person 2015.

2 381 280 ton (50,6 procent) av hushållsavfallet behandlades genom materialåtervinning, inklusive biologisk återvinning, under 2015.

293 310 ton returpapper lämnades in av svenskarna till återvinning under 2015, vilket motsvarar 29,8 kg per person.

Insamlingsresultaten för förpackningar inkluderar även insamling från företag (restauranger och storhushåll).

Translate »