Ett nytt avfallspaket från EU innan jul

Den 18 december 2017 nådde det Estniska presidentskapet en preliminär överenskommelse om fyra lagstiftningsförslag för ett nytt avfallspaket i EU. Det är en del av paketet för cirkulär ekonomi som den Europeiska Kommissionen presenterade den 3 december 2015. De preliminära resultaten berättar om tydliga mål för att reducera avfall och en ambitiös, trovärdig och långsiktig plan för avfallshantering och återvinning.

Andreas Boo, VD på Pressretur, kommenterar:

”Beskedet är glädjande, om än väntat. EU:s medlemsländer har varierande återvinningsstatistik och vi behöver tillsammans höja ambitionsnivån. Därför behövs tydliga, långsiktiga mål och kostnader för utökat producentansvar som ligger på rätt nivå, per land och för varje materialslag.”

Den slutliga analysen av lagstiftningsförslaget kommer att äga rum under det kommande Bulgariska ordförandeskapet för att bekräfta avtalet. Efter ett formellt godkännande kommer den nya lagstiftningen att överlämnas till Europaparlamentet för omröstning och till ministerrådet för ett slutgiltigt antagande.

Även skogsindustrins Europeiska branschorganisation CEPI har uttalat sig:

“A good deal for making the Circular Economy happen in Europe. The challenge now is to ensure effective implementation and avoid multiplication of derogations at national level” säger Sylvain Lhôte, generaldirektör på CEPI, skogsindustrins Europeiska branschorganisation.

Resultaten och en mer detaljerad översikt kommer att presenteras senast i slutet av januari 2018.